Dela artikel

En utredning kan göra livet lättare

Neuropsykiatriska utredningar har under senaste åren fått mer uppmärksamhet i media, man hör allt oftare om diagnostiseringar av exempelvis ADHD och Aspergers syndrom. Detta är något som psykolog Birgitta Jäversjö tycker känns viktigt. Det är också hennes största arbetsområde som egenföretagare.

Birgitta Jäversjö har arbetat som psykolog sedan 2006, bland annat vid psykiatrisk öppenvård, beroendevård, rättspsykiatrisk vård och i neuropsykiatriskt team inom Stockholm läns landsting. Neuropsykiatriska utredningar har funnits som en röd tråd under hela hennes yrkesverksamhet.

– En neuropsykiatrisk utredning syftar till att klarlägga vilka medfödda problem personen har, samtidigt som det är viktigt att alltid ha ett helhetsperspektiv. Om det finns andra orsaker till svårigheterna eller parallella svårigheter med ett neuropsykiatriskt funktionshinder måste detta framgå av utredningen, säger Birgitta. 

 

Ofta är det föräldrar som tar kontakt med Birgitta när barnen blivit äldre och ställs inför större krav på självständighet och eget ansvar.  

– Det är även många i vuxen ålder som själva hör av sig och vill bli utredda. De har antingen först i vuxen ålder blivit medvetna om sina svårigheter eller så har deras problem som barn inte tagits på tillräckligt allvar och inte bedömts bero på ett neuropsykiatriskt funktionshinder, säger Birgitta.

Koncentrationssvårigheter som funnits redan i grundskolan blir även för många personer synligare när de möter större krav vid till exempel studier på högre nivå. Birgitta har många gånger fått höra att en utredning med påföljande hjälpinsatser av olika slag lett till ett nytt liv för personen i positiv bemärkelse. 

– En utredning som leder till en neuropsykiatrisk diagnos utgör ett viktigt underlag för att kunna sätta in rätt typ av fortsatt stöd och behandling för såväl barn som vuxna. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder är medfött och växer inte bort. Många är dock hjälpta av olika insatser och strategier som underlättar för personen och dämpar de negativa effekterna av funktionshindret, säger Birgitta som även arbetar som skolpsykolog där hon får användning av sina kunskaper inom området.

2012-08-30