161037 HS
161037
161037 HS
161037

Ett ständigt levande utvecklingsarbete

På Högsätra skola på Lidingö trivs både vuxna och barn. Andelen behöriga lärare är hög och personalomsättningen låg. I elevundersökningar utmärker sig Högsätra som en skola där eleverna trivs och känner sig trygga.

Rektor Carina Rydström är stolt över sin skola och sin personal. Hon är övertygad om att skickliga lärare är den absolut viktigaste faktorn till hur väl eleverna lyckas i skolan.

– Lärarna som arbetar här är fantastiskt skickliga. De är väldigt utvecklingsbenägna och tar sig an nya utmaningar med glädje och yrkesstolthet, säger hon.

Högsätra är en skola som fram till årsskiftet varit uppdelad under två rektorer – en för F–6 och en för högstadiet. Sedan den 1 januari 2016 är i stället skolan en F–9-skola.

– Förändringen har nog inte märkts så mycket för elever och vårdnadshavare men visst innebär den nya organisationen att det blir lättare att samarbeta och arbeta enligt samma röda tråd i alla årskurser, anser Carina Rydström.

På Högsätra skola arbetar man i ett eller två läsår med särskilt utvalda fokusområden. Det här läsåret koncentrerar man sig ledarskap för lärande och språkutvecklande arbetssätt.

Forskning visar att lärarens förmåga att leda arbetet i klassrummet är avgörande för elevernas lärande. Pedagogerna på Högsätra har därför ägnat sig åt bland annat diskussioner kring vad som kännetecknar det goda ledarskapet samt besökt varandras klassrum.

– De kollegiala observationerna gör det möjligt för lärarna att inspireras av varandra. Att studerar en kollegas pedagogiska ledarskap kan bidra till nya infallsvinklar kring den egna lärarrollen, förklarar Carina.

Välutvecklat språkarbete
Det andra fokusområdet, språkutvecklande arbetssätt, grundar sig i övertygelsen om att språket är nyckeln till elevernas kunskapsutveckling i stort.


– Inom den språkutvecklande metodiken betraktas alla ämnen som språkämnen. Till exempel behöver man kunna och förstå de matematiska begreppen för att kunna prata matematik och därmed lära sig på djupet, säger Carina med övertygelse.

Tidigare läsår har just matematikundervisning varit ett fokusområde och alla lärare gick Mattelyftet. För att inte perspektiven man utvecklade då ska falla i glömska går lärarna i år Mattelyftets kurs i språkutvecklande matematikundervisning.

– Det är väldigt viktigt att vi vårdar tidigare fokusområden och ser till att de hålls levande i den dagliga verksamheten, tycker Carina.

Kanske tror många att det endast är svenska som andraspråkselever som gagnas av en undervisning som fokuserar på den språkliga utvecklingen. Denna uppfattning stämmer inte enligt Carina, utan även de elever som redan har ett välutvecklat språk får ett ännu starkare språk.

Det medvetet koncentrerade språkarbetet kan vara en av förklaringarna till att Högsätras sjätteklassare fick högst resultat på Lidingö vid de nationella proven i våras.

Tryggheten är allas ansvar
Ytterligare en förklaring kan vara den höga trivseln och tryggheten eleverna känner på sin skola.

– Vi får alltid väldigt höga resultat på utbildningsförvaltningens undersökningar gällande trygghet och trivsel, berättar Carina.

Man arbetar mycket medvetet med trygghetsfrågor på skolan. Det finns ett trygghetsråd bestående av lärare och kurator samt ett utvidgat råd med två elever från varje årskurs. I det utökade trygghetsrådet diskuteras hur man med olika aktiviteter och temaarbeten kan arbeta för en fortsatt stark känsla av trygghet och trivsel på skolan.

– Trots att vi har dessa välfungerande råd är det ändå avgörande att elevernas trivsel är allas ansvar. Det är viktigt att man som vuxen ingriper så fort man ser en konflikt eller en kränkning. I ett tidigt skede räcker det ofta med små insatser, säger Carina.

På Högsätra praktiserar man ett inkluderande arbetssätt när det gäller elever med särskilda behov.

– Vi är övertygade om att våra elever med särskilda behov mår bäst av att inte placeras i mindre grupper. Så långt det är möjligt ska de tillhöra en klass och få stöd där, förklarar Carina.

En lagom stor skola
På skolan finns två rum avsedda för tillfällig enskild undervisning. Det gäller både elever som behöver lugn och ro och elever som ligger långt fram och behöver extra utmaningar.

– Lärarna här är skickliga på att anpassa undervisningen efter de enskilda elevernas behov, säger hon.

Carina tycker att Högsätra är en alldeles lagom stor skola. Det finns tillräckligt många elever för att skapa dynamiska grupper men skolan är inte så stor att trivseln och tryggheten påverkas negativt.

Man har medvetet valt bort att förse eleverna med varsin dator. I stället finns datorer och surfplattor tillgängliga på varje våningsplan för att användas när den planerade undervisningen gagnas av det. Carina anser att datorer är ett av alla de redskap för lärande som finns och att användandet av dem ska vara pedagogiskt motiverat. Och hennes framtidsvisioner handlar uteslutande om lärande.

– Vi måste se till att varje elev går ut i livet med de bästa förutsättningar vi kan ge dem. Det är vårt uppdrag, säger hon.

2016-02-03
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies