Dela artikel

Förbättrar inomhusmiljön på ett smakfullt sätt

Repus Ventilations innovativa dysa uppfanns redan 1976 och har sedan dess legat i framkant på marknaden för tekniskt avancerade ventilationsdon. De är specialister på att skräddarsy tilluftsdon för projekt med höga tekniska och estetiska behov. Alltid med maximalt ställda krav på komfort och lägsta möjliga energiförbrukning.

Ventilation är något som påverkar oss alla hela tiden. I exempelvis en skola kan ett ventilationssystem ha stor effekt på elevernas lärande och koncentrationsförmåga.

– En god ventilation ska vara tyst och luften ska fördelas jämnt över rummet, annars stör man elevernas koncentration, säger Mattias Kranz med eftertryck.

Tillsammans med sin fru Kaarina Kranz driver han Repus Ventilation som främst hjälper ventilationskonsulter och arkitekter att få en förstklassig och optimerad lösning.

Majoriteten av kunderna finns inom offentlig sektor, och på företagets långa lista över nöjda kunder hittar man bland annat välkända verksamheter som Grand Hotel och Vasamuseet i Stockholm.

Den informativa hemsidan erbjuder en egenutvecklad mjukvara som beställare kan använda för att kalkylera och optimera tilluftdon med utgångspunkt i det aktuella projektets krav. Produktionsritningar skickas sedan till i fabriken i Motala där samtliga produkter tillverkas. Det tar ungefär fyra veckor innan beställningen kan levereras till kund.

– Det är viktigt för oss att tillverkningen sker i Sverige. Vi vill ha full kontroll över att våra hårt ställda krav på produktkvalitet, miljöhänsyn samt arbetsvillkor uppfylls, säger Mattias.

Miljöengagemanget är stort och Repus Ventilation deltar i forskarskolan Reesbe inom miljö- och energiområdet.

– Vi har en doktorand på Högskolan i Gävle som undersöker hur vår teknik kan sänka energiförbrukning och öka komforten i skolor, berättar Mattias entusiastiskt.

Företaget är välkänt även internationellt och exporterar till ett flertal länder, främst inom Europa – men även till USA.

– En av våra målsättningar är att fortsätta vår expansion internationellt, säger Mattias som tycker att utlandsmarknaden är en spännande och rolig vidareutveckling.

Visionen är att Repus Ventilation ska vara förstahandsvalet för konsulter, arkitekter och entreprenörer som arbetar med projekt i frontlinjen vad gäller estetik och teknik.

– Vi har en fantastisk produkt och vårt sätt att kombinera den med ett lösningsorienterat arbetssätt och högsta möjliga service gör oss konkurrenskraftiga, säger Mattias som med glädje ser fram emot Repus Ventilations fortsatta utveckling.

2015-11-06