165093 BS5
165093 BS
165093 BS2
165093 BS4
165093 BS5
165093 BS
165093 BS2
165093 BS4

Från nedläggningshotad till prisad verksamhet

På bara två år har Brandbergsskolan i Haninge gått från att vara nedläggningshotad med dåligt rykte till att i dag kunna erbjuda det ökande antalet elever en trygg kvalitativ skolgång. Denna förvandling från botten till toppen har skapat en verksamhet som sprudlar av framtidshopp.

Våren 2014 var situationen på Brandbergsskolan nära katastrofläge. Skolinspektionen hotade med att stänga skolan och det dåliga ryktet ledde till att fler och fler elever sökte sig till andra skolor. 


– När jag kom till skolan inför höstterminen 2014 hade Brandbergsskolan länge kämpat med ständigt sjunkande elevtal och med ett rykte om sig att vara en stökig skola där man inte skulle gå om man ville lära sig något, berättar nuvarande rektorn Björn von Wachenfeldt. 


Han anställdes som rektor för att försöka vända den negativa trenden som rådde och kände direkt att han hade lärarna med sig. Sedan dess har mycket hänt. Ett exempel är att antalet elever har ökat med 20 procent och i dag går här 520 elever från förskoleklass till årskurs nio. 


Förändringsarbetet inleddes med att personalen tog fram en analys där man beskrev nuläget, sökte förklaringar till varför skolan hamnat i en så svår situation och vad man skulle kunna göra för att åtgärda problemen. Därefter formulerade man en vision om en skola präglad av trygghet, trivsel och studiero. 


– Dessa tre begrepp har sedan dess fungerat som våra ledstjärnor och i dag driver vi en skola i ekonomisk balans, med kraftigt förbättrad måluppfyllelse bland eleverna och en stabil organisation med tydlig struktur, säger Björn.


 165093 BS3


Mångkultur en tillgång

Brandbergsskolan har mycket att erbjuda. Till exempel finns här en fotbollsprofil, en medieprofil och här huserar också Haninge musikklasser dit elever kommer från hela Stockholm för att få ägna sig åt musik på skoltid. Att många av skolans elever har rötter i en rad olika kulturer är man mycket stolta över. 


– Här går exempelvis 70 nyanlända barn i alla åldrar, och vi ser vår internationella prägel som en tillgång, förklarar Björn. 


De yngre barnen placeras i den ordinarie verksamheten medan de äldre inleder sin skolgång i introduktionsklass. Med hjälp av stödet från lärarna i introduktionsklassen slussas de gradvis ut i klass, där de sedan får hjälp med språket. 


– En elev som ska gå på en vanlig lektion får först en genomgång på sitt modersmål om vad lektionen kommer att handla om. På så sätt är det möjligt för eleven att delta i lektionen fastän det bara talas svenska. Efteråt går så eleven igenom lektionen tillsammans med sin modersmålslärare, berättar Björn. 


Satsningen på språkutveckling är stor på skolan, och att på olika sätt främja den löper som en röd genom hela verksamheten.


– Svenskan är nyckeln till framgång i skolan, säger  Björn. 


En stor resurs, och något som ytterligare främjar elevernas språk, är att Brandbergens folkbibliotek ligger mitt i skolan. Hit går eleverna för att läsa, studera, söka information och få stöd av vuxna. 


165093 BS0


Integrerande projekt 

Skolan har tydliga och inarbetade rutiner för hur man ska fånga upp elever i behov av extra stöd. I elevvårdsteamet som finns ingår skolsköterska, kurator, två speciallärare och en social samordnare. 


– Vår sociala samordnare arbetar utåt och fungerar som en länk mellan skola och föreningar, intressegrupper, myndigheter och andra utanför skolans väggar, berättar Björn. 


Man försöker så mycket som möjligt arbeta i projekt där man gör studiebesök utanför skolan. Något som är bra för både de elever som är uppvuxna i Haninge och för de nyanlända barnen. Ett exempel på det är projektet ”Mitt Stockholm” där man på olika sätt upptäcker och dokumenterar Stockholm utanför Brandbergen. Björn själv var med vid en utflykt till Djurgården och Gamla stan tidigare i höstas.  


Samarbetet mellan fritids och skola är nära och väl fungerande. Från förskoleklass till årskurs tre arbetar man tillsammans för att all tid i skolan och på fritids ska vara kunskapsutvecklande. 


– Fritidspersonalen är med i klassrummen och kan se till att det man arbetar med i skolan fortsätter på fritids fast i annan form. På så sätt förlängs och fördjupas lärandet, förklarar Björn.


Ytterligare ett sätt att bygga broar mellan fritids och skola är ett nystartat projekt med inspiration från konceptet Levande Verkstad.


– Man låter eleverna uppleva och lära med flera sinnen. Det kan till exempel handla om drama, konstruktion eller berättande, säger Björn. 


165093 BS1


Prisat skolkök

White Guide har utsett skolans kök till en av Sveriges tio bästa offentliga restauranger ur ett hållbarhetsperspektiv. Och förra året prisades man även för sitt dagliga salladsbord med dess stora utbud av sallader och röror från hela världen.


– Vi satsar på att vår matsal ska bli så lik en vanlig restaurang som möjligt, samt att minst 90 procent av råvarorna ska vara Kravmärkta, säger Björn.


Brandbergsskolan är ett imponerande exempel på hur en helt uträknad verksamhet med relativt små medel kan resa sig likt fågeln Fenix. 


– Vi har en mängd visioner och mål kvar som vi önskar att uppfylla, men det allra viktigaste är att vi kan erbjuda en trygg skola där eleverna når sina mål., säger Björn.

2016-10-18
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies