Dela artikel

Fullt upp på fastighetsfronten i Gävle

Gävle Kommun har två fastighetsbolag: Gavlegårdarna och Gavlefastigheter som fokuserar på bostäder respektive verksamhetslokaler. ”Tillsammans äger och förvaltar vi allt från K-märkta hus, idrottsanläggningar och konserthus till gårdshus och industrilokaler”, berättar Per-Arne Vahlund, vd för Gavlefastigheter.

Gavlefastigheter förvaltar inte mindre än 500 000 kvadratmeter åt kommunen. Totalt arbetar 55 anställda här på de fem enheterna ekonomi, förvaltning, drift, bygg och stab. Pågående projekt för byggenheten (som bygger till, om och nytt) är bland annat en ny ridsportanläggning som ska byggas i Skogmur.
– Sedan bygger vi även om många skolor och förskolor, vi bygger nu nytt i Hagaström och på Gävle Strand. Det häftiga med de här förskolorna är att de är lågenergihus och drar väldigt lite energi, berättar Per-Arne.
En ny idrottshall i Testebo står också på agendan, den nuvarande ishallen ska kompletteras. Sätraåsen kommer att få en omfattande multisportarena som kommer att rymma plats för såväl friidrott och alla typer av inomhusidrotter. Arbetet med arenan kommer dock inte att påbörjas förrän 2014.

Sverige ligger på förstaplats i hela världen när det kommer till vilket land som har flest anlagda bränder i skolor. Bara i Gävle kostar skadegörelsen mot skolor drygt fem miljoner kronor om året. Ingen rolig statistik. Därför bestämde sig kommunen förra året för att göra något åt problemet. I dag arbetar Gavlefastigheter aktivt tillsammans med bland annat Brottsförebyggande rådet för att minska skadegörelsen i kommunen och just nu pågår ett projekt i kampen mot skadegörelsen döpt till ”Sabba suger”. Sju grundskolor medverkar i projektet som går ut på att sprida information om skadegörelsens effekter.
– Skadegörelsen minskar, alla inblandade har gjort ett fantastiskt arbete, säger Per-Arne.

2012-11-05