166093 NP0

Genuin arbetsglädje får alla på skolan att trivas

Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg genomsyras av studiero, glädje och allas lika värde. Skolans namn kommer från en sann pionjär inom den pedagogiska undervisningen i Helsingborg under tidigt 1900-tal. Hennes tankar vilar verksamheten på än i dag.

Att elevhälsa och välbefinnande är viktigt för skolresultaten är inget nytt. Men på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg tas det på största allvar, och personalen lägger ner mycket arbete på att öka trivseln och kunskapsutvecklingen bland eleverna. Rektor Susanne Lundberg förklarar skolans idé:


– Alla ska känna sig sedda och välkomna när de går här. Vi arbetar starkt förebyggande när det gäller trygghet, trivsel och för att alla ges möjlighet till hög kunskapsutveckling.


Detta är en mångkulturell skola där kulturer blandas och samverkar. Skolan har drygt 350 elever med många olika bakgrunder. I en sådan miljö är det viktigt att alla elever känner tillhörighet och att trivseln är stor. På skolan finns därför två specialpedagoger anställda som arbetar speciellt med att möta utmaningar och hitta lösningar för alla elever på skolan. 


– Här spelar också föräldrarna en viktig roll, dels för att de känner barnet bäst och dels för att alla vuxna runt barnet ska arbeta tillsammans, säger Susanne. 


Specialpedagogerna får ha ett ”helikopter-perspektiv”, som Susanne beskriver det, men alla pedagoger på skolan arbetar tillsammans med alla elever, inte bara de som de ansvarar för. Alla ger råd och stöttar varandra.


– Hela skolan arbetar med DIGILYS som är ett digitalt analysverktyg. Det hjälper lärarna att säkerställa varje elevs grundläggande kunskaperna i matematik och svenska. Här kan vi följa kunskaperna både på grupp- och individnivå, förklarar Susanne.


Skolan arbetar också med ett språkutvecklande arbetssätt i varje ämne, samt samarbetar med skolans bibliotekarie i olika projekt.


166093 NP1


Elevinflytande ger goda resultat

En annan sak som skiljer denna F–6-skola från många andra är att de satsar på elevinflytande redan i de lägre klasserna. 


– Många skolor har elevråd först i högstadiet, men här får eleverna vara med och påverka redan från förskoleklass. Det gör att de känner sig delaktiga och att deras åsikt är viktig. 


Till elevernas hjälp finns två pedagoger som arbetar tillsammans med barnen i detta och hjälper dem att lyfta och formulera sina frågor och funderingar.


Eleverna svarar under varje vårtermin på en Attitydundersökning där man får reda på elevernas uppfattning om bland annat trygghet och trivsel. 


– Utifrån dessa resultat arbetar vi sedan för att hela tiden verka förebyggande och tillsammans med våra elever för ett gott skolklimat, både socialt och kunskapsmässigt.


166093 NP


Att finna arbetsglädje

– För mig som rektor är det viktigt att ha personal som tycker att det är kul att komma till jobbet – det är A och O. Det ska finnas tid att arbeta med undervisning och vi har därför valt att inte fånga alla bollar som kastas mot oss från annat håll. 


För att nå trivsel måste mobbning förebyggas och skolan arbetar därför aktivt med den så kallade Olweusmetoden. Det är en vetenskaplig metod för att förebygga mobbning och kränkningar som bland annat vilar på tanken att all personal, inte bara pedagoger, måste arbeta aktivt mot detta. 


– Eleverna ska också med på tåget och förstå varför det är så fel att mobba någon, samt agera om de ser det.


Med den glädje som skolan står för och de goda resultat som eleverna uppvisar är skolan mycket populär i dag – med ett ökande antal elever som följd. Att konceptet fungerar märks också på att personalen väljer att stanna kvar på skolan, vilket i sin tur ger kontinuitet och goda resultat. 

2016-12-07
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies