204072_03
204072_02
204072_01
204072_03
204072_02
204072_01

Godkända jour- och familjehem

Pär Sonesson & Company AB har lång erfarenhet av att jobba med konsulentstödda jour- och familjehem. Här jobbar de för barnens rätt till en trygg uppväxt, samtidigt som de också ger stöd till familjerna som de jobbar med. – Vår vision är att vara med och göra skillnad genom att tillhandahålla väldigt duktiga jourhem. Att hitta familjer som brinner för det de jobbar med, som har hjärtat på rätta stället samtidigt som de får kvalificerat stöd av våra jourhemskonsulenter för att kunna möta barnens behov, säger Linn Heed.

Idag behövs det många jour- och familjehem, för barn som på kortare eller längre tid är i behov av att placeras hos en trygg familj. Det är viktigt att alla jour- och familjehem är godkända i socialnämnden och det är något som Pär Sonesson & Company håller hårt på.


– I Stockholm har vi i särklass flest jour- och familjehem som är godkända av socialnämnden. Vi ser det som en viktig kvalitetssäkring av verksamheten att våra familjer även utreds och godkänns av socialnämnden, säger Linn Heed som är vd för företaget.


Pär Sonesson & Company ägs sedan några år tillbaka av vårdkoncernen Team Olivia men har funnits sedan 1997, då företaget till en början var familjeägt.


Företaget jobbar på uppdrag av socialtjänsten och tar emot förfrågningar dygnet runt. De jobbar med barn och ungdomar mellan 0-20 år som akut behöver placeras utanför hemmet.


– Det finns barn som behöver placeras, omplaceras och akut omhändertas dygnets alla timmar.


Företaget har sju jourhemskonsulenter som jobbar med att stödja de jourhem som tar emot placerade barn.


– Stödet är regelbundet, då konsulenten kan ha daglig kontakt med familjerna. Konsulenterna utför även hembesök och kan medverka vid möten med socialtjänsten då barnets vårdbehov följs upp. Det här är ett stöd för familjerna, för att klara av sitt uppdrag gentemot socialtjänsten.


Linn Heed är vd för flera bolag i koncernen, däribland Pär Sonesson & Company. Linn är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad sexolog och har jobbat i chefsledande befattningar under många år.


– Jag har arbetat som psykolog under många år och gör det fortfarande. Min erfarenhet som sträcker sig 25 år tillbaka i tiden använder jag dagligen.


Värdegrunden i verksamheten är tydlig, här står FN:s barnkonvention i fokus, där man jobbar för barnens bästa och deras rättigheter.


– Värdegrunden är väldigt viktig i en sådan här verksamhet. Barnen behöver sina rättigheter tillgodosedda och vi gör noggranna utredningar av de jour- och familjehem som vill arbeta för oss, förklarar Linn.


De familjer eller individer som vill öppna sin dörr för ett barn kan välja om de vill verka som jour- eller familjehem. Medan jourhem i grunden är tänkt som en kortare placering, högst ett halvår, pågår placeringen i ett familjehem oftast under längre tid.


– Vi har mestadels jourhem men söker också familjehem samt kvalificerade behandlingsfamiljer, då man är hemma på heltid och jobbar enligt en speciell metod. Det här är ett alternativ till att barnen placeras på ett HVB-hem eller en institution.


– Vi välkomnar olika familjer, och eftersträvar att skapa en mångfald utifrån boende, kön, etnicitet och sexuell läggning. Matchningen mellan placerat barn och familj är A och O, och det finns alltid barn som passar in i olika familjer. Alla kan bli jour- eller familjehem med vissa förbehåll, som rena register och att barnen får ett eget rum. Det viktigaste är att ha ett stort och varmt hjärta, en trygg plats att erbjuda och en familj som är varm och tillåtande att inkludera någon, avslutar Linn.


2020-10-21
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies