171054 GC1

Hållbar järnvägslogistik för en grönare framtid

Att välja järnväg för godstransporter är ett enkelt sätt för ett företag att uppfylla sina klimatmål. Det menar Green Cargo – Sveriges enda rikstäckande logistikföretag för järnvägstransporter. En jämförelse av mängden koldioxidutsläpp mellan lastbil och tåg är inget annat än förbluffande.

– Vi utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik med Skandinavien som hemmamarknad, summerar Jan Kilström, Green Cargos vd, företagets affärsidé.


Transporter av varor och gods står för 30 procent av alla utsläpp. Att välja tåg i stället för lastbil gör därför en nästan ofattbar skillnad.


Om man tänker sig att en transport av ett ton gods endast får släppa ut ett kilo koldioxid kan en lastbil av högsta miljöklass köra 20 kilometer. Ett eldrivet tåg drivet med vattenkraft kommer i stället otroliga 9 000 kilometer – en sträcka som tar dig från Stockholm till Los Angeles medan du med lastbil inte kommer längre än till Kungens kurva från centrala Stockholm.


Att Green Cargos 400 godståg som körs per dygn motsvarar 10 000 lastbilstransporter är ytterligare en talande jämförelse.


– Hållbar logistik är Green Cargos erbjudande till marknaden, säger Jan Kilström.


171054 GC


Green Cargo bildades 2001 som en avknoppning av SJ Gods och ensam ägare är den svenska staten. I dag når Green Cargo 270 platser runtom i landet och har även etablerat sig på den norska inrikesmarknaden. 


– Vi har dessutom egna tåg till Italien, Österrike och Belgien och via våra samarbetspartners täcker vi hela Europa, berättar Jan Kilström.


Green Cargo sköter järnvägslogistiken åt svensk industri och exempel på branscher är skog, stål, kemi och handel. 


Godset kan vara stålämnen, pappersprodukter, biobränsle, trävaror, livsmedel och mycket annat. Det finns vagntyper för alla sorters varor och erbjudandet är dörr till dörr-tjänster och skräddarsydda lösningar för all typ av logistik.


Regeringen har satt upp ett mål om att Sverige ska ha en fossilfri transportsektor år 2050 och det finns klimatmål på EU-nivå för 2020 och 2030. För att nå målen måste företagen inom en snar framtid se över sina transporter.


– Vi kan lyfta våra kunder och se till att de når dessa högt satta miljömål. Vill man ha en hållbar logistik är vi en betydande del av lösningen för att minska företagets klimatpåverkan, säger Jan Kilström.


Jan Kilström


Green Cargo är Sveriges enda rikstäckande transportföretag som uppfyller Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Men trots järnvägens enorma miljöfördelar jämfört med lastbilstransporter minskar marknadsandelarna. De senaste sex åren har godstransporter med tåg minskat med nio procent i jämförelse med lastbil.


– Av de en miljon trailers som varje år korsar den svenska gränsen är det endast tre procent som går vidare i vårt land med tåg, säger Jan Kilström.


Varför ser det ut så här, och varför är det många företag som inte väljer tåg i stället för lastbil för sina transporter?


– Logistik är det osynliga bandet mellan tillverkare och kund. Det är något som bara måste fungera och det är bland annat därför som många logistikchefer är obenägna att göra ingrepp i en redan fungerande transportkedja, förklarar Jan Kilström.


Det krävs en viss portion mod för att ändra inarbetade metoder och genomföra miljömässiga effektiviseringar av ett företags logistiksystem. 


Miljöhänsyn är en parameter som hamnar först på femte plats när vi frågar branschen om vad som är viktigt vid köp av logistiktjänster, efter parametrarna frekvens, ledtid, stabilitet och marknadsanpassat pris.


– Dessa parametrar väger så tungt att miljön kommer på efterkälken. Miljöperspektivet blir giltigt och aktuellt när de övriga fyra parametrarna är på plats. Järnvägstransporter kan ge en minimerad miljöbelastning men kanske med en annan frekvens och andra ledtider. Vi vill se en flexibilitet hos transportköparna och en högre prioritering av miljö, säger Jan Kilström bestämt.


171054 GC0


Ytterligare en faktor som förklarar varför man så sällan värderar ett aktivt miljöarbete är att logistikmarknaden är en prispressad bransch. Att arbeta med hållbara alternativ är inte alltid en lönsam affär på kort sikt. Till detta kommer föreställningen om att marknaden kräver extremt snabba leveranser – något som dock visat sig vara felaktigt enligt undersökningar.


– Åtta av tio konsumenter kan tänka sig att vänta några dagar extra på de varor de har beställt via internet om de informeras om att de på så sätt kan minska sin miljöpåverkan med 80 procent. Problemet är att konsumenten aldrig får frågan. De känner inte till att ett sådant alternativ finns, säger Jan Kilström.


Ytterligare en felaktig uppfattning som många har är att järnvägen är ett krångligt alternativ som sällan håller tidtabellen.


– Det stämmer inte längre. Tåg är ett mycket effektivt och välfungerande transportmedel. I en aktuell lösning för en sträcka på 600 kilometer skulle en järnvägsbaserad lösning inte ta mer än fem timmar från dörr till dörr, försäkrar Jan Kilström.


Han anser att alla transportslag behövs och tror på ett synsätt där man aktivt väljer den lösning som passar bäst i det enskilda fallet.

– I ett bra system används tåg på de långa sträckorna för att minska utsläppen och lastbilarna med sin högre flexibilitet kör de korta sträckorna.

2017-01-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies