186076 HG3
186076 HG1
186076 HG3
186076 HG1

Gymnasieskola med internationell känsla

Hvitfeldtska gymnasiet ligger mitt i centrala Göteborg och är en av landets äldsta och största gymnasieskolor. Skolan grundades år 1647 och har ungefär två tusen elever. Det är en mångsidig skola med högskoleförberedande program, yrkesprogram och spetsutbildningar.

       Hvitfeldtska beskrivs som en kunskapsinriktad och internationell gymnasieskola med spets och bredd – med Göteborgs mest välutbildade lärarkår samt en trygg och stimulerande lärmiljö. 

       – Vi är en skola för alla som vill satsa på sin framtid, säger Mikael O. Karlsson, skolenhetschef på Hvitfeldtska.

Hvitfeldtska erbjuder högskoleförberedande program: Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-och Ekonomiprogrammet, Handels och administrationsprogrammet, Estet-Musikprogrammet, 

IB-programmet, med undervisning på engelska, liksom Språkintroduktion och IA, Individuellt alternativ. 

       Språkintroduktion och IA, Individuellt alternativ riktar sig till de elever som saknar behörighet till de traditionella gymnasieprogrammen. Språkintroduktion riktar sig till ungdomar som är relativt nyanlända i Sverige och behöver språkstöd, främst inom svenska och engelska. Individuellt Alternativ är för elever som, av en eller annan anledning, har svårigheter att klara av undervisningsformerna i de traditionella programmen.

       Hvitfeldtska har två renodlade spetsutbildningar, ett inom matematik och ett inom musik, som båda är riksrekryterande. Elever från hela landet kan söka in på utbildningarna genom intagningsprov. Det finns även två språksektioner, en för det franska språket och en för det tyska. Efter avslutad utbildning kan eleverna göra ett språkprov som gör att de kan använda sina betyg för att söka in på fransk- eller tyskktalande universitet. Hvitfeldtska är en av två skolor i Sverige som har möjlighet att utfärda Certi Lingua-diplom till sina duktigaste språkelever. 

       – De senaste åren har intresset för vår skola ökat. Ungefär hälften av de elever som söker in till skolan får en studieplats. Hvitfeldtska står för kunskap och trygghet, säger Mikael. Här får eleverna en bra utbildning i en trygg miljö med hög studiero, i en väldigt speciell internationell atmosfär. 


186076 HG2


       Skolan präglas av en mycket aktiv elevkår. För några år sedan uppmärksammades skolan för det starka samarbetet mellan elevkår och skolledning och prisbelönades av Sveriges Elevkårer. Elevkåren finns på skolan för att ge medlemmarna en mer givande och underhållande skolgång. ”Gymnasietiden ska levas – inte överlevas”, är Hvitfeldtska Elevkårens egen slogan. En kår för att vara delaktig i, samt påverka, vad som händer i skolan. 

       Elevstödet på skolan är starkt och utvecklat. Studenter från Chalmers kommer till skolan för att ge stöd i olika naturvetenskapliga ämnen. Skolan lägger lika mycket fokus på de som behöver extra hjälp som på de som vill höja sitt betyg. Alla elever ska ges förutsättningar till kunskapsutveckling. Det är lika viktigt att ta hand om talangerna som att ta hand om de som behöver lite extra hjälp, menar Mikael och säger att det även finns fördjupningskurser för de elever som önskar extra stimulans. 


186076 HG4


       Hvitfeldtska förbereder sina studenter på vidare studier och ett framtida arbetsliv. Detta görs bland annat genom ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, olika branschorganisationer samt näringsliv och yrkesliv. Hvitfeldtska är även medlemmar i Västsvenska handelskammaren.  Elever som läser det naturvetenskapliga programmet gör studiebesök på Chalmers och har även möjlighet att läsa fördjupningskurser inom matematik och fysik på Chalmers. Humanisten är tillgänglig för elever som läser språk, Handelshögskolan för de som läser ekonomi och Artisten för musikelever. 

       – Skolan och livet utanför ska vara integrerade. Vi vill vara en del av omvärlden. Vi har Göteborgs största utbud av språkutbildningar och vår skola har många internationella utbyten med skolor i Frankrike, Tyskland, Kenya, Japan och Sydkorea. Dessutom erbjuds utlandspraktik för de som läser Ekonomi- och Handelsprogrammet, säger Mikael. Vår skola har gymnasieutbildning som håller mycket hög internationell klass. 

2018-12-19
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies