Dela artikel

Gymnasiestudier för alla i Rättvik

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik lockar elever från hela landet med sina utbildningar, främst det nationella naturbruksprogrammet med inriktningar mot lantbruk, sällskapsdjur, hästhållning eller naturvetenskap. Självklart finns här även ett populärt internat för alla elever som önskar bo där.

På Stiernhööksgymnasiet ges dels studieförberedande program som naturvetenskaps-, ekonomi- och samhällsprogrammet.
– Men vi har också yrkesprogram som bygg- och elprogrammet och det är en himla tur att vi har dem här eftersom vi bygger hela tiden, säger Jeanett Rousu, skolans marknadsförare.


Skolans naturbruksprogram innebär en rad olika yrkesmöjligheter. Här läser eleverna till bland annat hundförare, lantbrukare med fokus på djur eller odling, hästskötare, djurskötare och markarbetare. Eleverna får ta del av alla inriktningar under första gymnasieåret och kan byta inriktning om man märker att något skulle passa bättre än det ursprungliga valet.


Här omsätts teorin i praktik. Det arbetsplatsförlagda lärandet utgör en stor del av utbildningen och har rullande schema utifrån inriktningens karaktär. Eleverna möter även studenter från Svenska Lantbruksuniversitet(SLU) i samband med att de förlägger sina projektarbeten hit.
– De inspirerar, undervisar och bjuder sedan in till redovisningarna på SLU.
För att få högskolebehörighet går det att kombinera naturvetenskapligt program med valfri inriktning.


På Stiernhööksgymnasiet har man också utvecklat en undervisningsform som heter naturbruk, individ och delaktighet, något som har visat sig fungera väldigt väl för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Alla som kommer hit har en dröm. Vi vill hjälpa dem vidare mot målen och drömmarna. Finns det ingen dröm är det vårt uppdrag att hjälpa till med att hitta detta, säger Jeanett Rousu.

2015-10-20