156087 SS1
156087 SS2
156087 SS3
156087 SS4
156087 SS1
156087 SS2
156087 SS3
156087 SS4
Dela artikel

Här får alla elever vara olika

Sandvikskolan består av förskola, grundskola upp till årskurs fem, grundsärskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Här är lärartätheten hög och kompletteras dessutom av elevassistenter. Arbetslaget hjälps åt med alla uppdrag och arbetar med lösningsinriktad pedagogik även kallat Lip.

Foto: Temaklasskort


Personalen här på skolan har kommit överens om att arbeta utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt som bygger på att stimulera dialogen i det pedagogiska arbetet, lyfta fram det positiva i stället för det negativa samt ge mycket uppmuntran och positiv feedback. Här ligger fokus på att alla barn ska nå läroplanens mål.


– Vi lyfter det som fungerar bra och på så sätt går det framåt. Det som fungerar mindre bra ger vi inte lika mycket utrymme, förklarar Carina Svahn, rektor och förskolechef sedan snart elva år tillbaka.


Den lösningsinriktade pedagogiken kombineras med ett inkluderande arbetssätt.  Sandvikskolan började arbeta med detta flera år innan det lagstadgades.
– Det var våra autistiska elever som uttryckte önskemål om att få vara med de andra eleverna. Vi provade, och det fungerade fantastiskt bra, bland annat för det sociala sammanhanget. Det finns olikheter, men man accepterar det. Man får vara olika här, säger Carina Svahn.


– Att arbeta inkluderade där alla är med bidrar till en bättre kunskapsutveckling hos alla elever, säger Ingela Svanberg Walker, biträdande rektor. 


Eleverna har, i samverkan med föräldrar, även varit delaktiga i att ta fram skolans värdegrund, något som resulterat i det träd som nu står i skolans entré. Rötterna bildas av värdegrundsorden: livslångt lärande, trygghet, arbetsro, glädje, samarbete och jämställdhet.


– Vi tar upp detta vid varje hösterminsstart och när det kommer nya barn samt en informationsfolder går ut till alla vårdnadshavare, säger Carina Svahn.


Skolans vision lyder – Sandvikskolan är en öppen verksamhet med gemenskap och glädje, där alla ges möjlighet att lyckas i sin utveckling.

2015-10-22

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies