161058 VF

Här får eleverna möjlighet att lyckas

I våras gick alla Vittra Frösundas nior ut med gymnasiebehörighet och endast 51 av Sveriges alla grundskolor hade ett högre meritvärde. De senaste årens fokus på elevhälsa, specialpedagogiska insatser och en gemensamt formulerad elev- och kunskapssyn har gett resultat.

Vittra Frösunda i Solna är en F–9-skola med 366 elever med tillhörande förskola. Inom Vittra har man en utvidgad syn på elev, lärande och skolans uppdrag.

– Vi ser våra elever ur ett tredelat perspektiv. För att bäst tillgodogöra sig kunskap behöver man arbeta med sin personliga utveckling och samtidigt bli medveten om hur man lär sig på bästa sätt utifrån sin förmåga, förklarar rektor och förskolechef AnnSofi Rydholm.

Utmärkande för Vittra Frösunda är även hur man använder sig av den fysiska miljön för att skapa trygghet. I stället för långa korridorer präglas lärmiljön här av öppna torg och stora glaspartier som bidrar till en ökad känsla av trygghet och att eleverna känner sig sedda.

AnnSofi har varit rektor och förskolechef i tre år och har hunnit sätta sin prägel på verksamheten, där arbetsro, struktur och rutiner har varit prioriterade områden.

– Vi måste göra allt för att varje elev ska få en lyckad grundskoletid och att de får möjlighet att lyckas så bra de kan efter sina egna förutsättningar, säger hon.

I linje med dessa mål har kollegiet arbetat med individualisering och skolan har även utökat elevhälsan med både speciallärare och socialpedagog för att på så sätt snabbt kunna uppmärksamma och hjälpa elever och grupper i behov av stöd.

– Vi tror på effektiva och intensiva insatser under en mer begränsad tid och i nära samverkan med hemmen, förklarar AnnSofi.

Efter utsatt tid utvärderas resultatet, och oftast visar det sig att insatserna har förbättrat möjligheterna för den enskilda eleven eller gruppen att lyckas i sitt skolarbete.

– Det är viktigt att man i alla årskurser agerar med samma kraft som om man hade avgångselever. I nian kan det vara försent att sätta in insatser, avslutar AnnSofi.

2016-01-26
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies