175051 HS4
175051 HS3
175051 HS4
175051 HS3

Skolutveckling för lärande i framkant

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms snabbast växande områden. Många som flyttar in gör det på grund av skolans goda rykte. Den snart urvuxna Hjorthagens skola med sin över hundra år gamla historia kommer inom några år att kompletteras med en helt nybyggd skola vid namn Bobergsskolan.

– Bobergsskolan kommer att rymma 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio och den ska vara färdig för inflyttning redan år 2019, säger nytillträdde rektorn Cecilia Skarke.  


Att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet var en av de viktigaste anledningarna till att Cecilia sökte tjänsten som rektor här på Hjorthagen. Cecilia är i grunden lärare men på grund av sitt brinnande intresse för skolutveckling valde hon att satsa på en skolledarkarriär. 


– Jag älskar skolan och har velat bli lärare sedan jag var barn. Men jag vill nå ut till fler, förklarar hon. 

Bobergsskolan byggs som en så kallad hemvistskola vilket betyder att den i stället för traditionella klassrum och korridorer är organiserad i hemvister för grupper om cirka 90 elever. I hemvisterna bygger man lärandemiljöer anpassade för olika sorters lärande.


175051 HS1


– Det är inte alla elever som utvecklas bäst i traditionell klassrumsmiljö och för dem är det viktigt att vi kan erbjuda alternativ. Grundläggande i skolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att lära, utvecklas och utmanas på sina egna villkor, säger Cecilia. 


Man ska kunna stå, sitta, skriva, lyssna, arbeta tillsammans eller enskilt för att nämna några exempel. Cecilia understryker att detta ska vara den rådande filosofin på både Hjorthagens skola och Bobergsskolan. 


– Det kommer inte att spela någon roll på vilken av våra två skolor man går. Båda ska vara moderna skolor där eleverna kommer att rustas inför framtiden enligt samma pedagogiska metoder och visioner, säger Cecilia. 


En av skolans största utmaningar är, enligt Cecilia, att förbereda eleverna på en framtid som ingen ännu riktigt kan förutspå.


– Man säger ju att de yrken som dagens barn kommer att ha som vuxna ännu inte finns, säger Cecilia som tar sig an den uppgiften med en kombination av glädje och tillförsikt. 


En digitaliserad skola är en självklarhet och inget som behöver diskuteras, tycker hon. 


– Det är ett mycket underligt att prata om digitalisering som något som ska in i skolan.  


Hjorthagens skola och Bobergsskolan ska ligga i framkant på området och Cecilia prioriterar anställning av en IT-samordnare vars uppgift är att ge lärarna det stöd de behöver för att kunna använda ny teknik som ett verktyg för lärande. 


Att organisera en skola så att den främjar inlärning på bästa sätt är alltid en utmaning men Cecilia har sin filosofi klar för sig.


– Vi bygger en skola som ger eleverna möjlighet att ta del av alla pedagogers kunskap, säger hon. 


Enligt denna övertygelse vill hon undvika klasslärare. Ämneslärare redan på lågstadiet gagnar både lärare och elever.

– Det underlättar lärares planering, ger eleverna tillgång till fördjupad ämneskunskap och gör verksamheten mindre sårbar om någon lärare slutar.


Höga förväntningar är ytterligare en av verksamhetens grundbultar och något som ingår i värdegrunden. Både elever, personal, vårdnadshavare och skolledning ska veta vad som krävs av dem. Ett synsätt som stöds av etablerad forskning. 


– De förväntningar vi ställer gäller undervisning, lärande och beteende.


175051 HS2


Genom hela samtalet återkommer Cecilia till begreppet engagemang. Hon poängterar många gånger, ur olika perspektiv och i flera sammanhang, hur långt ett brinnande engagemang kan ta en skola. 


Framtidsvisionerna har hon klart för sig. Att erbjuda en verksamhet där elevers lärande och utveckling synliggörs utan prov och läxor är en av dem.


– Kunskap kan man visa på många olika sätt och det känns inte utvecklande eller modernt att en elev som redan kan något ska behöva vänta på ett gemensamt prov innan denne kan gå framåt i sitt lärande. 


För mig handlar det pedagogiska ledarskapet om att vara nära sina medarbetare och elever, säger Cecilia och fortsätter, i dag pratar man om det kollegiala samarbetet men jag tror även på det kollektiva samarbetet där medarbetarna och eleverna identifierar sig med skolan och organisationen man arbetar i. Det är viktigt att man som skolledare visar viljan till att skapa en struktur där man främjar samarbete och ett kollektiv kring alla elever.


De båda skolorna i Norra Djurgårdstaden ska utgöra en förebild för andra skolor. 


– Vi står för en modern organisation där alla elever kan blomstra. Vi ska vara Stockholms bästa skola helt enkelt, avslutar Cecilia. 

2017-09-29
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies