195094 E1

Hon forskar inom psykisk ohälsa

Att vara här och nu är viktigt för många människor liksom att prioritera återhämtning i ett samhälle där det hela tiden rör på sig.

Maria Niemi på företaget Existentiellt Vis har under många år forskat och tagit emot klienter inom både psykologiska behandlingar och mindfulness och hon vet värdet av återhämtning och stresshantering. 


        – Vi lever i ett samhälle som är väldigt prestationsbaserat och effektivitetsinriktat och då är det lätt att glömma vikten av att ibland inte göra något alls. Vi presterar ofta, till och med när vi är lediga och har semester.

Maria Niemi är forskare inom psykologiska behandlingar och stresshantering men tar också emot klienter, både enskilt och i grupp, då hon jobbar med psykoterapi och mindfulnessbaserad stresshantering. Hon har sin klinik på söder i Stockholm men har också möjlighet att åka ut till kunder för att hålla kurser.

Inom mindfulness hjälper hon människor att vara i nuet genom formella meditationsövningar. Man kan även lära sig att vara medveten i sin vardag och vara närvarande i det som pågår just för stunden. Kurserna som hon haft sedan 2010 håller hon i grupp under åtta veckor åt gången. 


        – Det finns forskning som visar att om man går ett åtta veckors program med mindfulness så ger det positiva effekter inom stresshantering, depression, ångest och livskvalitet. Genom att lära sig att vara uppmärksam här och nu får man också syn på destruktiva mönster som beteende- och tankemönster. Man kan då göra fler medvetna val, som hur man ska välja och handla och kan därmed öka sitt välmående. 


Maria erbjuder också privata samtal i form av psykodynamisk psykoterapi, då man fördjupar sig i känslorna för att förstå dem bättre.


        – Man kan till exempel gå bakåt i tiden och se om det finns någon orsak till att man mår som man gör. Genom att förstå sina egna känslomönster och få perspektiv på dem kan man befria sig från de mönster man inte mår bra av. 

Maria forskar även inom hållbar utveckling och den ångest som kan vara förknippad med existentiella frågor.


Till Maria kommer många människor som varit utmattade, stressade, utbrända eller har någon form av ångest och ofta är det människor som redan gått i någon form av terapi men vill fördjupa sig ännu mer. 


Om man mår dåligt menar Maria att man kan komma långt med att jobba med sin egen stress och ångest men att det även är bra att reflektera över vad som finns runtomkring en.


– Det är värt att fundera över vilka sammanhang och miljöer man vistas i och om man på något sätt kan påverka dem.    

        

Det är också viktigt att ta tag i situationen så snart som möjligt om man mår dåligt. 


        – Det kan vara en fälla att tänka att man ska ta tag i problemen senare. Om man känner att man mår dåligt kan det vara bra att agera direkt. Tar man inte tag i problemen kommer de med största sannolikhet inte att lösa sig senare heller.

Maria vill fortsätta jobba med enskilda klienter även i framtiden men hon vill också jobba mer med att se miljö och individ i ett sammanhang.


        – Man skiljer mycket på samhälle och individ men psykisk ohälsa uppstår alltid i ett sammanhang av arbets- eller samhällsmiljö. Därför skulle jag vilja att man jobbade med en större medvetenhet kring de här frågorna för att ta reda på vad som orsakar stress, ångest och depression i ett större sammanhang, avslutar Maria. 

Läs mer...

2019-10-08 13:00

Hemsida
 

Det krävs erfarenhet och strategi i vårdnadstvister!

Artikel Komplexiteten i vårdnadstvister har ökat med åren, vilket ställer högre krav på advokaten som handhar ärendet. När man väljer sitt ombud bör man i alla lägen kontakta den advokat som är väl insatt och...
201074 B&P3

Butik och café med hållbarhetstänk

Artikel På Blommigt och Prickigt i Hyssna finns både en välsorterad butik med någonting för alla samt ett café som serverar både vällagad husmanskost och frestande fikabröd tillverkade av noga utvalda råvaror.
  • Exvis
  • 073-7887442
  • Katarina Bangata 29
    116 39 stockholm
naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine