186029 HS1

En skola du blir sedd i 

Varje morgon hälsas du välkommen! Att vara en del av Hovsjöskolan innebär att du är en vän av samarbete. Här lyssnar man på varandra, arbetar med ett kollegialt lärande och med ett gott bemötande för att skapa en kultur där alla blir synliga. 

Hovsjöskolan i Södertälje har en inbjudande och härlig entré. Varje morgon möts elever, lärare och pedagoger i entrén som mynnar ut i ett öppet arbetstorg. En nybyggd modern f-9 skola med cirka 520 elever. Rektor är Håkan Malmrot. En före detta lärare, med idrott och svenska samt rektorsutbildning i bagaget. 

 

– Om jag gör något vill jag göra det ordentligt. Jag arbetar efter den målbild vi satt upp och vill engagera alla som jobbar, för att vi tillsammans ska göra ett bra arbete och nå vårt mål. Med en tydlig stödstruktur och förståelse över vad som förväntas av var och en är det sedan goda förutsättningar för oss att lyckas. 

 

Hovsjöskolan har många öppna planlösningar. Det är ljust och högt i tak. Skolan består av två våningar med klassrum och varje klassrum nås på bara ett par minuter. Här finns låg-, mellan- och högstadium samt tre förskoleklasser. 

 

– Jag tror på ett nära ledarskap och är mycket glad idag för att vi har ett nära ledarskap med en organisation där de biträdande rektorerna har ett stadie var som de ansvarar för. Vi är verkligen ett starkt team tillsammans! 

 

186029 HS2

 

Skolan arbetar med flerlärarskap i sina klassrum, vilket innebär att eleverna får stöd av fler lärare i undervisningen än bara en. Här samarbetar lärarna vad gäller planering och genomförande av sina lektioner och elevernas språk- och kunskapsutveckling ligger högt på agendan. På Hovsjöskolan finns det många olika nationaliteter och många är flerspråkiga då det talas olika språk i barnens hem. 

 

– I vår skola jobbar vi otroligt mycket med språket. Språkutveckling och kunskapsutveckling går hand i hand. Här jobbar vi efter cirkelmodellen och systematiskt utifrån vad som forskningen säger är framgångsrikt.

 

Hovsjöskolan driver idag ett språkprojekt tillsammans med Studi. Studi är ett digitalt lärverktyg som arbetar med språkutveckling, där du kan få informationen i tal och undertexter på olika språk. 


– Det vi gör nu är att vi tar det ett steg till och tar in vårdnadshavarna i projektet. Det är vi först ut att pröva och det känns jättebra. Jag har letat efter sätt att involvera vårdnadshavare i skolarbetet och tror att här finns en bra ingång.


Det innebär för vårdnadshavarna att de har tillgång till Studi med egen inloggning och kan där följa elevens lärande, visa intresse och motivera sitt barn, vara ett stöd och stärka relationen samt få en insyn och väg in i svensk skola om man är nyanländ. Från skolans sida tror man även att det kan stärka skolans betydelse och kommunikationen mellan vårdnadshavare och skolan. 


186029 HS3


– Tänk vad stärkande det är, att som förälder ställa frågor om skolarbetet till barnen, att bekräfta, att peppa och att få barnen att känna stolthet över sitt skolarbete och sig själva.  


Elevhälsoteamet på Hovsjöskolan består av en kurator, en skolsköterska och en specialpedagog samt en skolpsykolog från Resurscentrum som kontinuerligt kommer till skolan. Huvudansvarig för elevhälsoteamet är en biträdande rektor. Teamet träffas en gång i veckan och går enligt ett rullande schema ut i arbetslagen och arbetar förebyggande.

 

– Vårt bemötande är viktigt och det strävar vi efter att göra på bästa sätt. 

 

Skolan erbjuder läxhjälp i samarbete med stiftelsen Läxhjälpen, där unga studenter hjälper eleverna. Läxhjälpen är mellan 17:00-20:00 och skolan ordnar med dricka och macka. 

 

– Personligen så känner jag att det allra bästa vore om våra elever hinner det som de ska hinna i form av skolarbete under skoltid, men jag förstår värdet i läxor. Vissa elever behöver mer stöd och repetition än andra, och de är nöjda och gör ett fantastiskt jobb.

 

Hovsjöskolan arbetar efter ett pedagogiskt terminshjul med fyra fokusområden. Språk och kunskapsutvecklande arbete, trygghet, ledarskap och utveckling av det digitala lärandet. 

 

Gällande samarbete är delaktighet viktigt och skolan har tre råd med elevrepresentanter i sin verksamhet: Elevråd, Pedagogiskt råd och Trygghetsråd. Tre viktiga råd med områden som representerar eleverna, utvecklingen av kvalitén i undervisningen samt att samtliga på skolan ska känna trygghet och studiero. Grundtanken i Hovsjöskolan är en mycket stark önskan om samarbete, för god undervisning och goda relationer. 

 

– Det som kännetecknar vår skola är samarbete, det kollegiala lärandet, där lärarna med stor öppenhet delar med sig av sina kompetenser och erfarenheter för att utveckla varandra och undervisningen. Samarbete ska finnas mellan lärare, mellan elever, mellan elever och lärare. Samarbete ska på alla nivåer, med skolans ledning, med skolköket och barnens skoltransporter. Jag förklarar för våra lärare och även våra elever att om vi ska åstadkomma en förändring, så behöver vi göra vi det tillsammans. En del av värdegrunden på skolan är att vi ska kunna lyssna på varandra. Ha ett gott bemötande, ett gott samarbete och att vi ser varandra! 

2018-11-14
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies