Dela artikel

Involverade medarbetare – en framgångsfaktor!

Zardo är Göran Ardbo. I femton år har han hjälpt sina företagskunder till framgång genom att kombinera ett businessperspektiv med mjuka värden som att involvera och motivera medarbetarna. Med sin bakgrund från storföretag som ABB och Nokia har han den kompetens som krävs för att skapa förändring. En kompetens som många medelstora företag saknar.

Att tillväxt kräver mod och eftertanke är det första som Zardo förmedlar till sina kunder. Bara de verksamheter som verkligen har viljan och modet att våga förändras kan lyckas.
   – Jag hjälper företag att förbättra sina resultat, säger Zardos grundare och ansikte utåt, Göran Ardbo. Jag samarbetar enbart med företag som verkligen vill och vågar. Den förändring som ska åstadkommas måste i slutänden komma från medarbetarna och ledningen. Inte från mig.

Zardo arbetar i första hand mot medelstora företag. Deras omsättning är mellan 30 miljoner och en halv miljard kronor årligen, vilket innebär att de oftast inte har Göran Ardbos kompetens in house.
   – Min erfarenhet är snarare bred än specialiserad. Jag har arbetat med det här i femton år och har mött en mängd olika verksamheter. Utgångspunkten för varje samarbete är att vi tillsammans vill arbeta utifrån Zardos erfarenheter och idéer kring hur verksamheten kan utvecklas. Det handlar i grunden om att involvera och motivera medarbetarna utifrån ett rent affärsmässigt syfte. De mjuka värdena som att personalen trivs bättre är en garanterad bonus!

Göran Ardbo är övertygad om att de medarbetare som känner sig delaktiga i utvecklingen mår bra.
   – Ett företags mål kan nämligen aldrig bli gemensamma om de inte formuleras gemensamt. Det kan Zardo hjälpa till med. Dessutom kan jag skapa rätt förutsättningar för att lyckas nå de målen.

2014-11-11