166001 EO1

Kämpar för de äldres välmående

”Vi lägger ner vår själ i kundernas välbefinnande och det kommer jag aldrig att kompromissa med”, säger Sengul Alp som driver Elit Omsorg – det lilla vårdbolaget med det stora hjärtat. Här kommer den nära relationen till kunderna och deras anhöriga i första rummet.

Efter flera år som anställd inom vårdsektorn ville Sengül Alp erbjuda samhällets äldre medborgare en personligare och mer flexibel service. På en marknad präglad av stora aktörer ville hon erbjuda ett tryggt alternativ där de äldres behov värderas allra högst. Sagt och gjort grundade hon företaget Elit Omsorg AB för tre år sedan.


– För mig är det viktigt att lära känna mina kunder. Jag vill ha tid att lyssna på dem och anpassa mig efter vad de behöver just för dagen, förklarar Sengul. 


166001 EO


Hon har ända sedan start själv arbetat ute hos kunderna tillsammans med sina medarbetare. 


– Om jag bara sitter på kontoret har jag ingen möjlighet att ge mina kunder den service de har rätt till, säger hon bestämt. 


Det råder ingen tvivel om att Sengul brinner för de äldre och deras rätt till en värdig och meningsfull tillvaro. Att hennes varma engagemang präglar verksamheten avspeglar sig i flertalet nöjda kunder. Hon berättar om att de ofta uttrycker hur mycket de uppskattar servicen. Tacksamma brev, blombuketter och små handskrivna lappar med positiva kommentarer är ingen ovanlighet. 


En förutsättning för att kunna leverera omsorg av hög kvalitet är att ha god kontakt med de anhöriga. 


– Barn och andra nära är naturligtvis viktiga för våra kunder, och att vi tillsammans kan komma fram till de behov som finns gör det lättare för oss att anpassa omsorgen på allra bästa sätt, förklarar Sengul. 


Hon påpekar även att det är viktigt att ha ett bra samarbete med övriga yrkesgrupper som bidrar till de äldres livskvalitet, som arbetsterapeuter, hjälpmedelscentralen och sjukvård.


– Till exempel kan vi upptäcka att en person med rullator har svårt att ta sig fram i sitt hem och att trösklar behöver avlägsnas. Då tar vi kontakt med ansvariga och ser till att det blir gjort, förklarar Sengul. 


Hon önskar att hon hade större makt att påverka den hjälp som biståndshandläggaren beslutar att den äldre har rätt till. Stödet är detaljstyrt och tidsreglerat på ett sätt som hindrar Sengul i hennes önskan om att kunna erbjuda flexibilitet. 


– Det kan till exempel vara så att biståndsbeslutet säger att kunden endast har rätt till städ av två rum och kök. Men vem ska då torka ur kylen och göra andra förekommande sysslor? undrar Sengul. 


Hon anser med rätta att de som träffar de äldre varje dag är de som tillsammans med de anhöriga är bäst lämpade att avgöra vilka servicebehov som finns. 


166001 EO0


Matchar medarbetare med kund

Att de äldre känner sig trygga med den service som Elit Omsorg ger är allra viktigast för Sengul. Därför är hon oerhört noga med att se till att medarbetare och kund passar ihop. 


– Människor är olika och att man trivs med den person som kommer hem till en flera gånger i veckan är väldigt viktigt, säger hon. 


Det är också av största vikt att det så långt som möjligt alltid är samma personal som kommer till varje enskild kund. Många av de äldre är sjuka och har väldigt stora behov av hjälp. Att de ska slippa känna oro och tvingas berätta om sin situation för nya personer flera gånger i veckan är något som Sengul aldrig kompromissar med.     


– En nöjd kund är en kund som ser fram emot våra besök och det kan vi bara uppnå om kunden vet vem som kommer, säger hon. 


166001 EO2


Nöjd personal ger nöjda kunder

För att kunna erbjuda högkvalitativ service är det också viktigt att de anställda trivs på arbetet. Sengul är mycket mån om att se till att personalen mår bra och är hela tiden öppen för att lyssna på hur de upplever verksamheten och den service de har möjlighet att ge kunderna. 


– Det är mitt ansvar som chef att se till att vi har en öppen dialog präglad av respekt och hänsyn till varandras olikheter, konstaterar hon. 


Trygghet och tydlighet är värden hon är noga med även i relationen till sina anställda. 


– Jag har själv varit anställd i många år och lärt mig mycket av både bra och dåliga chefer, säger Sengul. 


Det är ofta svårt för de äldre och deras anhöriga att välja vilket av marknadens alla hemtjänstföretag de ska anlita. Sengul råder dem att börja planera i tid. 


– Alldeles för ofta förstår man inte att behovet finns förrän man hamnar på sjukhus efter att exempelvis ha ramlat, och då är det vården som bestämmer åt en, förklarar hon. 


Man har dock alltid rätt att byta leverantör om man inte är nöjd.


– Människor ska inte behöva leva med en omsorg de inte trivs med. Det är viktigt att man är medveten om att man har rätt att byta hur många gånger som helst!

2016-11-10
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies