2.4
2.2
2.4
2.2

Kunskap är glädje

På Karlskrona Språkskola präglas allt arbete av kreativitet, glädje och struktur. Med tydliga regler, positiva förväntningar, nära relationer och ett tillåtande förhållningssätt har man skapat en trygg lärandemiljö där elevernas språkutveckling står i centrum.

Karlskrona Språkskola är en liten f-6-skola belägen i natursköna Bastasjö. Rektor Annika Lundin har varit med sedan 2010 då allt började.


– Jag hade den stora förmånen att i rollen som lärare få vara med och starta upp skolan för sju år sedan, säger hon. 


Sedan år 2014 är det Annika som med stor glädje har axlat manteln som skolans rektor.


– Jag har alltid varit intresserad av ledarskap och skolutveckling, säger hon. 


Sin pedagogiska karriär inledde Annika redan 1992 som fritidspedagog.  


– Jag trivdes på fritidshemmet men vidareutbildade mig till lärare eftersom jag gärna ville undervisa. 


De erfarenheter som en sådan gedigen skolbakgrund har skänkt Annika gör det möjligt för henne att ge både lärare och fritidspedagoger det stöd de behöver. 


2.5


– Min upplevelse är att fritidspedagogernas arbete ofta hamnar i skymundan och att de utmaningar det innebär att arbeta både i skola och på fritidshem sällan uppmärksammas. Man får heller inte glömma alla de timmar som svenska skolelever tillbringar på fritids. De kunskaper de tillgodoser sig där är lika viktiga som det de lär sig i skolan, säger Annika bestämt. 


Precis som namnet avslöjar har skolan en tydlig språkprofil.  I enighet med etablerad forskning är man övertygad om att språk och god kommunikationsförmåga är en av framtidens allra viktigaste nyckelkompetenser. 


På skolan arbetar man mycket medvetet med barnens språkutveckling redan från första stund. Undervisningen ska vara bred och göra det möjligt att lära med olika sinnen och på olika sätt. 


– Vi vill redan från förskoleklass erbjuda våra elever ett smörgåsbord av olika sätt att lära sig läsa och skriva på, säger Annika.  Man tror på en miljö rik på böcker, högläsning och att skriva sig till läsningen. 


Det svenska språket står i fokus men man introducerar även engelska redan i förskoleklass. Naturligtvis på en uttalat lekfull nivå med syfte att väcka lust och nyfikenhet. I årskurs sex är det dags för elevernas språkval. På Karlskrona Språkskola väljer man mellan att läsa franska, spanska eller tyska. Eleverna är väl förberedda inför valet eftersom de ända sedan årskurs fyra har fått prova på att läsa alla de tre moderna språken. Även detta har präglats av lust och lekfullhet i form av lektioner ledda av språklärare på besök från högstadiet i koncernen. 


2.3


– I år 4 och år 5 handlar det främst om att få höra språket, lära sig fraser och studera de olika länder där språken talas, berättar Annika. 


Att Språklärare kommer på besök är också ett bra sätt att göra den kommande språkundervisningen i år 6 lättare och mer naturlig för eleverna på Karlskrona Språkskola. 


Annika är en rektor som vågar stå för sin övertygelse om att ordning och reda samt struktur är viktigt för elevernas möjligheter att lyckas i sitt lärande. Det har t ex aldrig varit tillåtet för eleverna att ha fri tillgång till sina mobiler i skolan. Telefonerna tillbringar skoldagen inlåsta i speciella skåp. 


– Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa våra barn att vara här och nu och om man är i stort behov av att nå sitt barn under skoltid går det bra att ringa till vår expedition, förklarar Annika som även betonar kostens betydelse för det goda lärandet. På skolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Allt lagat från grunden i det egna köket. 


För att kunna äta i lugn och ro och verkligen njuta av maten inleder vi varje lunch med tio tysta minuter. 


– Vi märker att eleverna äter mer, slänger mindre och klarar återstoden av skoldagen mycket bättre säger, Annika. 


2.3-2


Flera gånger under intervjun återkommer hon till vikten av att vara en attraktiv arbetsplats för både elever och personal. Skolan präglas av glädje, kreativitet och positiva förväntningar.


– Alla som verkar i vår skola ska känna till vad som väntas av dem. Det gäller både mig, personalen, eleverna och vårdnadshavare. Vi skapar skolan tillsammans, säger Annika. 


Tillsammans med skolsköterska och specialpedagog ingår hon i skolans elevhälsoteam.


– Vi upprätthåller kvaliteten i elevvårdsarbetet främst genom att arbeta förebyggande och fokusera på det vi är bra på, säger Annika.


Allt sammantaget är Karlskrona Språkskola en skola där elever, personal och föräldrar trivs och mår bra. 


– Välkommen hit till oss, avslutar en glad och stolt Annika Lundin. 

2017-09-13
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies