Katarinanorra2
KatarinaNorraSkola4
KatarinaNorra
KatarinaNorraSkola3
katarinaskolanorra2
katarinaskolanorra1
Katarinanorra2
KatarinaNorraSkola4
KatarinaNorra
KatarinaNorraSkola3
katarinaskolanorra2
katarinaskolanorra1

Katarina Norra skola har blivit 125 år!

Vad vore Stockholm utan Södermalm? Belägen på en ö har stadsdelen Södermalm successivt vuxit fram sedan tidigt 1600-tal. En avslappnad och kreativ känsla vilar över takåsarna och historien gör sig påmind i vart och vartannat hörn. År 1895 restes den imponerande byggnaden som sedan kom att bli en renodlad grundskola för barn i närområdet. 125 år senare är Katarina Norra skola fortfarande ett lika självklart val för föräldrarna på Södermalm.

Katarina Norra skola är en kommunal grundskola för åldrarna F-9. Här kliver medarbetare och elever in i en välkomnande skola med tillåtande miljö och högt i tak. Rektor Johan Arvidsson och biträdande rektor Roger From har arbetat tillsammans under flera år, och trivs lika bra nu som då.


Trygg och öppen atmosfär

-Detta är en stabil skola som präglas av en trygg och öppen atmosfär där medarbetarna trivs med varandra och sina elever. Vår intention är att vara en inkluderade och kulturellt präglad skola, där alla elever blir synliga och får det stöd och den formativa stimulans som de behöver. Vi har engagerade elever och vårdnadshavare och har ambitionen att präglas av gott bemötande och arbetsglädje för alla. En hög bemanningsgrad i kombination med en kompetent och engagerad personalstyrka, är några viktiga nycklar till återkommande goda elevresultat och den höga trivseln bland elever och personal. Det är vi stolta över, säger Johan.

Det är oerhört viktigt att skolmiljön är trygg. Roger berättar att skolan sedan många år tillbaka har ett strukturerat system för regelbundna omgrupperingar. Varje år delas således årskurserna in i nya klasser och grupper. Årligen intervjuar skolledningen även 60 slumpmässigt utvalda elever från samtliga årskurser, i syftet att få förståelse för vad eleverna tycker fungerar bra på skolan och vad de anser borde utvecklas mer. Enligt elevintervjuerna är skolans regelbundna gruppbyten något av det bästa med skolan och som leder till trygghet i form av många vänner och färre grupperingar.


Nya klassammansättningar varje år

-Att vi skapar nya klassammansättningar varje år, är en av nycklarna till att våra elever beskriver skolklimatet som tillåtande och tryggt, säger Johan. I en miljö där alla känner varandra ökar förutsättningarna för att kunna förstå och behandla varandra väl.

Ledningsgruppen jobbar succesivt med att digitalisera skolan, samt att öka alla elevers tillgänglighet i undervisningen och i klassrummen. Skolans samtliga lärare deltar just nu i Skolverkets fortbildningsinsats Specialpedagogik för lärande, en insats som skolan ser som ett värdefullt och viktigt led i vidareutbildning av personalen.

Hösten 2021 införs nya läroplanen, och förändringen innebär ett gediget implementeringsarbete för samtliga grundskolor. Den nya läroplanen kommer, enligt Roger och Johan, även ha goda förutsättningar för att bidra till minskad stress bland lärare och elever.

-Vi möter ofta elever som känner sig stressade och som upplever att de återkommande måste högprestera i samtliga delmoment för att lyckas nå ett bra slutbetyg. Ett överdrivet fokus på detaljerad bedömning under terminstid skapar även stress och merarbete för lärarna. Den kommande läroplanen öppnar för ett annat helhetsgrepp kring betygsättningen, vilket känns mycket sunt, säger Roger.


Undervisning utifrån ämnets syfte

-Vi uppmärksammade det här problemet tidigt och påbörjade ett förändringsarbete redan för två år sedan då Skolverket publicerade nya allmänna råd avseende betyg och betygsättning. Den reviderade läroplanen kommer att ge mer utrymme för undervisning utifrån ämnets syfte och ett större fokus på helhetsbedömning i slutet av terminen. Vi tror att förändringarna har goda förutsättningar att stärka lärarnas bedömningsmandat, sänka elevernas stressnivå och öka deras lust att lära. Vi känner oss redo och väl förberedda inför implementeringen och ser mycket goda förutsättningar för att det ska falla väl ut på Katarina Norra skola.

- Vår uppgift är att rusta eleverna med självförtroende, kunskaper och motivation inför gymnasiet. Parallellt med detta är det viktigt att eleverna samtidigt får utrymme att må bra och vara barn, avslutar rektor Johan Arvidsson.

2020-12-20
Dela artikel

KATARINA NORRA SKOLA

Tel: 08-508 430 00

Tjärhovsgatan 15-17, 116 21 Stockholm

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies