157034 HK

Kontinuitet, kvalitet och genuint engagemang

Hemtjänstkompaniet är ett privat vårdföretag som leds och drivs av engagerade kvinnor med lång vårderfarenhet som brinner för att göra skillnad. Utöver hemtjänst erbjuder man även boendestöd samt ledsagar- och avlösarservice för personer under 65 år samt hushållsnära tjänster.

Hemtjänstkompaniet grundades redan 1991 i Danderyd och i dag har företaget kontor i Stockholm, Danderyd, Täby, Sollentuna, Åkersberga samt Solna med omnejd.

Hannah Lindgren, nytillträdd vd, har arbetat inom vård och omsorg i över 20 år. Hon är utbildad socionom och har arbetat som chef för både kommunala och privata verksamheter.

– Jag vill driva en verksamhet där jag med stolthet själv skulle vilja ha mina egna anhöriga som kunder, säger hon.

Ida Bolin, verksamhetsledare på Alvikskontoret, ser fram emot den utveckling av Hemtjänstkompaniet som Hannah Lindgren planerar för och uppskattar den gedigna vårderfarenhet som Hannah tar med sig i vd-rollen.

– Bland annat engagemanget och satsningen på kvalitet känns stimulerande. Vi vill kunna stå för och känna stolthet för det arbete vi utför, och fokuseringen på kvalitativ omsorg gör det möjligt, säger Ida Bolin.

Just medarbetarnas känsla av yrkesstolthet är något som Hanna Lindgren ser som grundläggande för en stabil och välfungerande verksamhet. Enligt henne är det oerhört viktigt att medarbetarna känner stolthet över sitt yrke och det arbete de utför 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet.

– Utan våra medarbetare är vi ingenting! säger hon med eftertryck.

Ledningen uppmuntrar medarbetare som ännu inte har undersköterskeutbildning att våga ta steget. Man anordnar regelbundet interna kurser för ökad kompetens inom hela verksamhetsområdet inklusive hjärt-lungräddning och demenssjukdom.

– Alla våra medarbetare har gått utbildningen Demens ABC, vi arbetar med att utarbeta demensombud i arbetsgrupperna samt demenshandledare. Vi ska vara specialister på demensområdet, säger Hanna Lindgren.

Det handlar om att kunna känna igen och identifiera tidiga tecken på minnessvikt. Att informera kunden om möjligheten att göra en minnesutredning, vilket kan vara viktigt för att försäkra sig om att man får rätt stöd. Vidare ska demensombuden känna till de hjälpmedel som finns att tillgå för personer med demens och hur dessa hjälpmedel kan underlätta liv och vardag för den drabbade.

– Den här expertisen gör att både våra kunder och deras anhöriga kan känna sig trygga och försäkrade om att vi gör vårt yttersta för att den enskildes tillvaro ska vara säker och så lik det tidigare, friska livet som möjligt, förklarar Hanna Lindgren.

För henne är det värdefullt att i så många fall det är möjligt lära känna kunden redan innan den drabbas av minnessvikt. På så sätt kan man på Hemtjänstkompaniet bättre bevara och tillgodose den enskildes önskemål och förmågor.

Att människor med demens får behålla sin individuella personlighet är viktigt för ett värdigt liv ända till slutet. Att företaget arbetar med kontaktmän som har det huvudsakliga ansvaret för sina egna kunder gör att en målsättning som denna är möjlig att uppfylla.

– En av mina visioner är att kunna följa våra kunder hela vägen. Att få möjlighet att ta hand om dem även sedan de flyttat till boende. Just nu är det inte möjligt eftersom vi endast arbetar med vård i hemmet, men i framtiden hoppas jag på en sådan utveckling, säger Hanna Lindgren.

Visionen är att Hemtjänstkompaniet ska vara det självklara första valet för kunder och anhöriga.

– För att komma dit måste vi ständigt vara på tårna, leverera och våga pröva nya saker, konstaterar Hanna och berättar att ett viktigt verktyg för utveckling och förbättring är egenkontroll där bland annat synpunkter, klagomål och avvikelser analyseras.

– Synpunkter och klagomål betraktar vi som utmärkt verktyg att använda för att utveckla och förbättra vår verksamhet med kundernas bästa i fokus, förklarar Hanna Lindgren prestigelöst.

Utöver hemtjänst arbetar Hemtjänstkompaniet även med boendestöd, ledsagar- samt avlösarservice i hemmet för människor under 65 år. Det handlar om kunder med antingen fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, eller både och, som behöver stöd att klara sin vardag.

Många medarbetare stannar länge i företaget. Hanna Lindgren hoppas att det delvis beror på att de känner sig uppskattade och viktiga, samt att ledningen lyckats förmedla att alla ska vara delaktiga i de beslut som fattas.

– Det är ett tufft arbete att jobba i hemtjänsten men det är samtidigt oerhört givande, säger Ida Bolin.
Hon vittnar om den starka lagkänsla som finns bland medarbetarna och hur man sätter gruppens och den enskildes bästa framför sina egna behov.

– Om någon får en avbokning ringer de kontoret för att höra om en kollega har det stressigt och behöver hjälp, berättar Ida Bolin och Hanna Lindgren tillägger:

– Man ska välja oss eftersom vi står för kontinuitet, kvalitet och ett genuint engagemang. Allt arbete vi utför och alla förändringar vi genomför sker med våra kunder och deras anhöriga i första rummet.

2015-11-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies