Dela artikel

Krafttag för skolutveckling i Vallentuna

Karbyskolan är en liten F–9-skola, vackert belägen i Brottby norr om Stockholm. Här har elever och personal gångavstånd till både sjö och skog. Bland flera satsningar startar skolan nu en idrottsprofil för högstadiet, något som lämpar sig perfekt på en plats där naturupplevelser och friluftsliv bokstavligen finns runt knuten.

På Karbyskolan kan högstadieeleverna välja ett profilområde inom ramen för elevens val – fotboll, dans eller fördjupad idrott som innebär att man arbetar brett med idrottsämnet. Skolan arrangerar också en hälsovecka varje termin där elever och personal tillsammans arbetar med idrott och hälsa ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. 


Eftersom skolan har väldigt nära naturen med både skog och sjö är utevistelse en naturlig del av dagen – speciellt för de yngre eleverna. Numera har även alla barn upp till årskurs fem fått en extra idrottslektion varje vecka, vilket är mycket uppskattat enligt Elisabet Lotfi, som tillträdde som rektor tidigare i år. 


– Jag lockades hit av chansen att få arbeta i en kommun där det händer mycket spännande saker och såg också chansen att utveckla vissa områden ytterligare, berättar hon. 


En av de saker som lockade särskilt, var föräldraföreningen som finns på Karbyskolan. En ideell verksamhet som bidrar till en mängd arrangemang utifrån elevernas önskemål. 


– Föräldraföreningens arbete är helt fantastiskt. Till exempel samlar de pengar till en skidresa för alla våra högstadieelever vart tredje år, vilket innebär att alla elever får åka, kostnadsfritt, under sin tid här, berättar Elisabet, och tillägger att även skolledningen har regelbundna möten med föreningen. 


– Att förankra likabehandlingsplaner och liknande hos föräldrarna är ett problem för många skolor. Här underlättas allt sådant arbete av att vi kan arbeta direkt mot föräldraföreningen. 


Små klasser och ett lantligt läge främjar den nära kontakt som är utmärkande för skolan. Det breda åldersspannet – från förskola till högstadium – är en tillgång på fler sätt, påpekar rektorn. 


– Vi arbetar mycket med att låta elever mötas över åldersgränserna. Till exempel kan barnen i förskolan prova att äta i skolmatsalen innan de börjar skolan. Förskolan bjuds även in till skolans extraaktiviteter som skoljoggen, Karbydagen och hälsoveckan, berättar Elisabet.


Under hälsoveckan erbjuds eleverna föreläsningar med olika inriktningar som stresshantering, hygien, kost, ledarskap och träningslära. Enligt Elisabet erbjuds de även möjligheten att testa olika idrotter som de kanske inte kommer i kontakt med under ordinarie idrottsundervisning. Stor tid läggs dessutom på friluftsliv och värdegrundsövningar. 


Vidare möts alla skolans elever tillsammans under Karbydagen och får göra samarbetsövningar över åldersgränserna. På så vis omvandlas Karbyskolans värdegrund om respekt och förståelse till praktik. 

2016-11-11