165099 SS0

Kristna värderingar som enande kraft

Stefanskolan i Norra Ängby är en kristen fristående grundskola med internationell prägel. Här förenas familjer från hela världen i de värderingar och den människosyn som deras gemensamma kristna tro bygger på. På Stefansskolan erbjuds de en fristad där de i samvaro med andra kan känna sig fria och trygga.

Stefansskolan i Bromma är Sveriges äldsta kristna friskola. Den grundades 1979 och låg fram till för åtta år sedan i Kristineberg. Skolan är organiserad som en ideell förening som drivs och styrs av elevernas föräldrar. Upptagningsområdet är stort. Även om majoriteten av eleverna är boende i västerort kommer många barn resande från hela Storstockholm. 


– Att man bekänner sig till kristendomen är absolut inget krav för att ens barn ska få gå i Stefanskolan. Däremot är det absolut nödvändigt att man delar våra värderingar, säger rektor Timoteus Lind. 


Dessa värderingar, som på intet sätt är unika för en kristen skola, handlar ytterst om att alla människor är individer som ska behandlas lika oavsett bakgrund och förutsättningar. 


– Vi är noga med barnens uppförande och allmänna attityd och kräver att alla på skolan använder ett vårdat språk, förklarar Timoteus. 


Eleverna kommer inte bara från stora delar av Stockholm utan på Stefanskolan går barn från alla världsdelar – utom Oceanien. 


– Här sysslar vi med integration på riktigt, säger Timoteus och berättar att det på skolan går elever från Mongoliet till USA och allt däremellan. 


Kulturkrockar är sällsynta eftersom de gemensamma kristna värderingarna enar över nationsgränserna. 


– Oavsett varifrån man kommer har man som kristen i stort sett samma syn på hur man är en god människa, förklarar Timoteus. 


Det är tydligt att han är stolt över att Stefanskolan utgör ett tydligt exempel på vilken sorts skola makthavarna hade i åtanke då de genomförde friskolereformen.


– De ville skapa förutsättningar för föräldradrivna småskolor med passion för ett visst ämne, en särskild sorts pedagogik eller religiös inriktning och det är precis vad vi på Stefanskolan erbjuder, säger han. 


165099 SS


Hög vuxentäthet lönar sig

Målet har varit att bygga en fristad för kristna elever och deras familjer där de kan känna sig fria och trygga. Timoteus är dock tydlig med att verksamheten egentligen inte skiljer sig nämnvärt från andra skolor. 


– Vi följer läroplan och skollag precis som alla andra. De främsta skillnaderna är kanske morgonbönen, undervisningen i kristendom och att vi firar avslutningar och högtider enligt kristna traditioner, berättar han. 


Lärarna betraktas som skolans viktigaste tillgång och medarbetarenkäter visar att de mår bra, känner sig mindre stressade än på andra skolor och att de känner sig trygga. 


– Att lärarna är nöjda med sin situation är en förutsättning för att de ska kunna engagera sig i eleverna på ett sätt som de förtjänar och har rätt till, säger Timoteus. 


Han anstränger sig alltid för att ge lärarna så mycket tid som möjligt till förberedelse och efterarbete och han betonar vikten av närvarande vuxna.


– Visst kostar hög vuxentäthet, men jag är säker på att det lönar sig i längden!


165099 SS1


Alla blir sedda i små klasser

Timoteus berättar att man på Stefanskolan har många studiestarka elever som kräver stimulans för att må bra. Många närvarande vuxna gör det även möjligt att i tid uppmärksamma elever som mår dåligt eller riskerar att inte nå kunskapsmålen. 


– Jag förväntar mig av lärarna att de ska finnas för eleverna, säger Timoteus. 


Han betonar vidare att en lärare inte bara ska vara bra på sitt ämne utan att hen även måste bemöta varje elev med hjärta. 


För att varje elev ska synas är det viktigt med små mentorsgrupper och klasser. I Stefanskolan går det inte fler än 19 elever i någon klass – något som gör det möjligt att se till att varje elev får sina individuella behov tillfredsställda. 


– Utöver skolans självklara lärandeuppdrag är det vår uppgift att fostra empatiska, starka, fria och självständiga individer med god självkänsla, som bemöter andra människor med respekt, säger Timoteus.


Stefanskolan är en mycket populär skola med högt söktryck. Mängden elever är dock av princip oväsentligt. 


– Naturligtvis vill vi erbjuda så många kristna familjer som möjligt plats för deras barn i Stefanskolan, men att vi förvaltar de elever vi har är vårt allra viktigaste uppdrag, förklarar Timoteus. 


Han berättar att det särskilt inom judendomen betraktas som en stor synd att inte ta till vara de egenskaper och talanger som varje människa har fått av Gud. 


– Varje förlorad talang är något synnerligen allvarligt, säger han.


Alla undersökningar och enkäter som gjorts visar att eleverna på skolan mår bra. 


– Jag hoppas att det beror på att de känner hur högt vi värderar dem och att vi lyckas förmedla hur viktiga deras känslor och åsikter är för oss vuxna och för skolan som helhet, säger Timoteus. 


Inom fem år hoppas han kunna flytta till större lokaler för att kunna välkomna de elever som står i kö för en plats på skolan. 


– Det är inte en trevlig tanke att vi inte kan ta emot elever som vill gå här, säger han. 

2016-10-21
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies