DSC08434

Kunskap ger framtidstro

Det utvecklingsarbete som för ett par år sedan inleddes på Rågsveds grundskola har på kort tid gett resultat, bland annat i form av ökad trygghet, samarbete och struktur. Med rörelse på schemat, förebyggande konflikthantering samt betoning på skolans lärandeuppdrag bygger man en skola som både elever och personal kan känna stolthet över.

När man hälsar på i Rågsveds grundskola slås man omedelbart av den hjärtliga stämning som råder. På skolgården skrattar, leker och kramas barn och vuxna och de förutfattade meningar som man som besökare eventuellt har haft med sig visar sig vara just fördomar. 


– Man ska inte sticka under stolen med att Rågsved är ett område med låga socioekonomiska resurser men för oss i skolan behöver det inte vara något negativt, säger rektor Marko Anderot. Han menar att skolan i ett område som Rågsved är en viktig plats för eleverna och personalen har ett arbete där de kan känna att de gör verklig skillnad. 


DSC06113ny


– Att arbeta här kräver engagemang och med hjälp av bland annat höga förväntningar och ett medvetet ledarskap har vi möjlighet att skänka framtidstro åt våra elever, säger Marko.  


Skolan har en lång historia av att arbeta språkutvecklande och ansvaret för det arbetet är väl grundat hos all personal. Det aktiva utvecklingsarbete som pågår på skolan är forskningsbaserat. Enligt läkaren Anders Hansens forskningsresultat arbetar man exempelvis aktivt med pulshöjande aktiviteter.


– Det är ett obestridbart faktum att rörelse främjar både välmående och inlärning, säger Marko.


Eleverna deltar i rörelseaktiviteter både på raster, under lektioner och på fritidshemmet.


– På rasterna ansvarar fritidspersonalen för att planera och genomföra aktiviteter och på lektionerna är det lärarna som bryter för korta pauser under vilka eleverna får röra sig, berättar Marko. 


Ytterligare ett utvecklingsområde som man aktivt fokuserar mycket på är förebyggande konflikthantering och det dagliga bemötandet av elever med olika typer av svårigheter. Arbetet baseras bland annat på en bok skriven av den danske psykologen Bo Hejlskov.


175036 RG1


– Det handlar om att vi vuxna bemöter elever lågaffektivt. Vi ska försöka avleda och förebygga genom att behålla lugnet för att inte konflikten ska eskalera, förklarar Marko. 


För förebyggande konflikthantering använder man på skolan sig av något som kallas ”skolmedling.” Det innebär ett frivilligt möte där en opartisk person, alltså medlaren, hjälper parterna som befinner sig i en konflikt att själva hantera den genom ett strukturerat samtal. Varje elev får större möjlighet att se konsekvenserna av sitt handlande vid konflikt och ges också en möjlighet att ta ansvar för sin del i konflikten. Båda sidorna av konflikten beslutar sedan tillsammans hur man ska hitta ett hållbart sätt att fungera tillsammans i skolan.


På Rågsveds grundskola är man stolt över sitt inkluderande förhållningssätt. Man har inga smågrupper utan alla elever, oavsett svårigheter, är inkluderade i de vanliga klasserna. Klasserna är ofta små och ambitionen är att man i de större klasserna ska arbeta två lärare tillsammans.  


– Hos oss har alla elever en självklar plats i klassrummet. För att stötta lärarna i det utmanande arbete som det innebär att undervisa i heterogena grupper finns ett stort elevhälsoteam bestående av två kuratorer, tre specialpedagoger, skolsköterska och psykolog. Deras främsta uppgift i det inkluderande arbetet är att handleda lärarna och ge dem stöd i hur de kan undervisa så att alla elever utmanas baserat på de förutsättningar som varje individ har, förklarar Marko. 


Under hela intervjun återkommer Marko till vikten av att lyfta fram och fokusera på skolans lärandeuppdrag.


– Vi ska visa våra elever att utbildning är vägen framåt och vi ska skapa en miljö där kunskap är status, säger han. 


För att nå dit arbetar man bland annat med att uppmärksamma enskilda elevers prestationer och stärka ”vi-känslan” på skolan.


– En gång i månaden samlas vi i vår aula där vi delar ut pris till månadens elever och tar upp aktuella teman. Det handlar om att lyfta både enskilda elever och skolan som helhet. 


För att lära sig krävs också god och näringsriktig mat. På Rågsveds grundskola finns ett eget tillagningskök där kökschefen och Rågsvedsprofilen Raman Danial och hans personal gör ett ovärderligt arbete för eleverna. 


– Raman är också en av de drivande krafterna i Rågsveds boxningsklubb och en verklig förebild för många. Han lagar mat från grunden med råvaror som till 40 procent är ekologiska, berättar Marko. 


Marko har sina visioner för skolans framtid klart för sig.


– Jag vill att Rågsveds grundskola ska vara en trygg skola med lärande i fokus och jag vill att alla elever ska lyckas. Drömmen är att varje barn ska lyckas nå längre än de själva trodde var möjligt, avslutar han. 


2017-12-13
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies