161036 CS
161036 CS0
161036 CS1
161036 CS2
161036 CS
161036 CS0
161036 CS1
161036 CS2

Kunskap, trygghet och ansvar

Christinaskolan på Lidingö vilar på de två grundarnas övertygelse om att det på kort tid är möjligt att skapa en högkvalitativ skola som uppskattas av de flesta. Drygt två år efter öppnandet är man redan där – ett attraktivt val för familjer från hela Lidingö. Och målet är att bli bästa i Sverige.

Efter att ha arbetat tillsammans som skolledare bestämde sig Åsa Johansson och Amanda Schütz för att starta en egen fristående skola. De skrev en programförklaring och en vision som redan från början fick 200 familjer att välja Christinaskolan åt sina barn.

– Programförklaringen bygger på tre ledord – kunskap, trygghet och ansvar. Det är vår värdegrund, berättar Åsa Johansson, rektor.

I skolan vision formuleras skolandan och den övergripande målsättningen – ”Vi på Christinaskolan är stolta över oss själva och över vår skola”.

– Viktigare än allt annat är att vi är den skola som eleverna rankar högst. Att vi är en skola som eleverna rekommenderar sina kompisar och syskon att välja, säger Amanda Schütz, vd.

Verksamheten är genomtänkt in i minsta detalj och värdegrunden ska leva i det vardagliga arbetet.

– Vi har utgått från trygghet när vi planerat hur våra lokaler ska användas. Våra arbetsrum finns mitt i skolan och dörrarna är alltid öppna. Vi har skapat naturliga mötesplatser så att eleverna verkligen kan känna att de går i samma skola, säger Åsa Johansson.

För att ytterligare förstärka tryggheten och känslan av en enda skola använder man sig av faddergrupper med en elev från varje årskurs.

På Christinaskolan får varje elev 300 extra skoltimmar under sin grundskoletid jämfört med andra. Timmarna fördelas mellan matematik-, svensk- och engelskundervisningen.

– Vi är också unika så till vida att eleverna börjar med ett främmande språk redan i årskurs fyra vilket ger dem stora fördelar i sina framtida studier, säger Amanda.

Man satsar inte bara på de elever som behöver extra utmaningar för att blomstra i skolan. För elever i behov av särskilt stöd har man en väl utarbetad plan där resurserna styrs dit de gör störst nytta.

– Alla elever i behov av särskilt stöd behöver inte samma hjälp. För somliga krävs speciallärarstöd medan andra kanske mest är i behov av lugn och ro, säger Åsa.

Grundläggande för arbetet i skolan är också en samsyn och ett gemensamt språk.

– Om vi inte arbetar åt samma håll når vi aldrig så långt vi kan, konstaterar Amanda.

Målet är att bli Sveriges bästa skola.

– Att vara bäst för oss betyder att våra elever går ut med visshet om att de på Christinaskolan fått den absolut bästa skolgången för just dem säger Åsa.

2016-02-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies