142035W

Kunskapsutbyte i tillväxtens tjänst

SNITTS är en medlemsorganisation vars syfte är att verka för effektivt och långsiktigt samarbete mellan näringsliv, akademi och forskningsinstitut för att skapa nytta i samhället. Genom SNITTS nationella professionsutvecklingsprogram erbjuds mötesplatser och utbildningar för att överbrygga branschskillnader och lära av varandra.

SNITTS, Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support, grundades 2009, inspirerat av hur organisationer utomlands arbetar i nätverk för ett effektivare forsknings- och kunskapsutbyte mellan universitet och andra sektorer i samhället. Organisationen har i dag över 400 individuella medlemmar och har slutit samarbetsavtal med flera forskningsinstitut och universitetens innovationskontor.
   – SNITTS är redo att utvecklas och växa ytterligare, säger verksamhetsansvarige Regina Summer, som välkomnar fler representanter från näringslivet till nätverket.

Samverkan ger samhällsnytta
På Sveriges 12 innovationskontor vid utvalda universitet arbetar man intensivt med att på olika sätt främja kunskapsutbytet mellan akademi, forskningsinstitut, näringsliv och andra organisationer. Innovationskontorens intensiva rådgivningsarbete leder ofta till nyetablering av företag eller samarbetsavtal. 
   – Sedan 1999 har Innovationskontor Syd vid Lunds universitet investerat i 70 nya företag, vilket har lett till 2 500 heltidstjänster och över 700 miljoner i skatteintäkter, berättar Regina Summer, för att ge ett exempel på den stora samhällsnytta som universitetets arbete har lett till. 

Branschkunskap främjar effektiva utvecklingssamarbeten
För att företag ska kunna samverka och ta del av den forskning som finns behöver de fördjupa sin kunskap om hur den akademiska världen fungerar. Stockholms universitet ensamt har 73 institutioner och centra, vilket gör det väldigt svårt för ett företag som söker kontakt att hitta rätt. 
   – Vi finns här för att erbjuda människorna i de olika sektorerna en naturlig mötesplats för utveckling, säger Regina Summer, som nu hoppas på att ännu fler företag och organisationer ska få kännedom om SNITTS nätverk.

Akademin i sin tur behöver näringslivets kunnande om aktuella samhällsbehov för att sikta rätt i sin forskning.
   – Att kunskapsflödet går åt båda hållen är extremt viktigt för att tillväxten i Sverige ska öka, förklarar Regina Summer. 

Unika kontakter knyts mellan forskare, entreprenörer och innovatörer
Ur den mångfald av utbildningar som SNITTS erbjuder kan nämnas de kurser som behandlar juridiska aspekter i forskningssamarbeten och affärsutvecklingsmodeller. För främjandet av tillväxt är det viktigt att näringsliv, akademin och forskningsinstitut och andra organisationer ökar samarbete och kunskap om varandra. SNITTS är den nationella plattformen där den här typen av utbyte sker. 
   – Alla är varmt välkomna, hälsar Regina Summer.

2014-11-19
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies