165098 LK
165098 LK0
165098 LK1
165098 LK2
165098 LK3
165098 LK
165098 LK0
165098 LK1
165098 LK2
165098 LK3

Lägger grunden till det livslånga lärandet

En utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande är en formulering som kan sägas sammanfatta den innersta kärnan i verksamheten hos Lär & Kan. Att barn och vuxna leker och har roligt tillsammans skapar arbetsglädje och utgör en förutsättning för barnens kunskapsutveckling.

Lär & Kan förskolor i Bromma består av fem kommunala förskolor och en öppen förskola. Dessa är fördelade i Blackeberg, Nockebyhov, Olovslund och Beckomberga. I en av förskolorna i Blackeberg finns Brommas enda lilla grupp för barn i behov av särskilt stöd. I förskolorna går också många barn med olika etnisk bakgrund. 


– Hos oss finns 35 olika nationaliteter representerade, berättar förskolechef Eva Norén Hällkvist leende, som själv har nära 20 års erfarenhet av internationellt förskolearbete. 


Till exempel har hon arbetat med adoption i Ecuador, med svenskundervisning i Uruguay för barn som vuxit upp i Sverige, på Skandinaviska skolan i Madrid och varit med och startat en för- och grundskola i Peking.


– Att olikheter är berikande och att alla barn ska få komma till sin rätt och ha samma möjligheter på sina egna villkor är grundbultar för alla oss som arbetar i Lär & Kan, säger Eva. 


All personal har tillsammans formulerat förskolornas gemensamma vision som lyder: 


”I vår enhet ska varje barn utifrån sina egna unika möjligheter få med sig ett medvetet och kritiskt tänkande i det livslånga lärandet.”


– I förskolan läggs grunden för det lärande som sedan fortsätter i resten av livet, säger Eva med engagemang i rösten. 


Det är tydligt att hon brinner för barn och deras rätt att få ge uttryck för sin egen unika personlighet. Enligt hennes pedagogiska filosofi är det barnens lek som är vägen in i lärandet. Det är genom att observera leken och barnens görande som pedagogerna kan fånga upp vad barnen tycker är intressant och roligt. 


Viktigt med ett gott ledarskap

Här arbetar man efter teman som utgår ifrån barnens intressen. Det kan handla om allt ifrån färg och form till dinosaurier. 


– Vi är precis i inledningsfasen av ett tema som kallas ”Att vara barn i dag”. Då samtalar vi med barnen om hur de upplever sina liv och sin vardag, vi undersöker närmiljön och undersöker hur det var att vara barn när deras föräldrar var små, berättar Eva. 


Som en röd tråd genom alla teman löper leken tillsammans med olika uttryckssätt som analogt och digitalt skapande, dans och konstruktion. Pedagogerna är ständigt närvarande – de deltar i barnens lek, observerar och dokumenterar. 


– Just dokumentationen är viktig eftersom vi arbetar mycket med att rannsaka oss själva. Barnen bedöms aldrig utan vi bedömer oss själva och om vi lyckats förmedla de kunskaper som barnen har rätt till, förklarar Eva.  


Vid utvärdering använder man sig av ett strukturerat styrdokument som arbetslagen sedan kan använda i sin uppföljning. 


– Utvärderingsmaterialet gör det tydligt för pedagogerna på vilka områden de behöver utvecklas, vilken typ av kompetensutveckling de är i behov av och om de behöver förändra något i sitt förhållningssätt till barnen, säger Eva. 


Ledarskapsutveckling på alla nivåer är ett utvecklingsområde inom Lär & Kan. Det goda ledarskapet lägger grunden för positiva relationer där alla blir sedda och respekterade. 


– Ledarskap handlar inte bara om förskolechefens förhållande till pedagogerna utan genomsyrar alla relationer i hela verksamheten. Vi är barnens förebilder och måste genom vårt agerande visa hur ett respektfullt samspel mellan människor ser ut, konstaterar Eva. 


Verksamhetens värdegrund beskriver vilka värden som allt arbete vilar på. Den lyder:


”I vår enhet ska alla människor ha ett lika värde oavsett bakgrund och förutsättningar.  Verksamheten ska grundad på respekt, öppenhet, solidaritet, ansvar och självständighet”.


Språkinlärning på flera sätt

I förskolan sår man fröet till barnens framtida liv som medborgare i ett demokratiskt samhälle.


– Det handlar om elementära grunder som att träna sig i att vänta på sin tur, att våga säga vad man tycker och att låta en kamrat tala till punkt, vilka är viktiga förmågor och insikter att ha med sig i livet, förklarar Eva. 


Även en god språkutveckling är en förutsättning för all fortsatt kunskapsinhämtning och enligt Eva utvecklar man sitt språk inte bara genom att läsa och skriva. 


– Det finns en mängd sätt att uttrycka sig på. Hos oss dansar, sjunger och målar vi språket, säger Eva.  


Hon anser att ett medvetet och strukturerat arbete med barnens språk leder till kunskapsutveckling på en mängd andra områden. 


– Samtidigt som barnen utvecklar sin språkliga förmåga lär de sig exempelvis matematik, kritiskt tänkande och naturvetenskap, som också är en grund för att kunna växa och söka kunskap, förklarar Eva. 


Sammanfattningsvis är det alltid barnet som står i fokus vid Lär & Kan. Det är barnens välbefinnande, lek och lust att utforska som alltid kommer i första rummet. 

2016-10-11
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies