silverdalsskolan1silverdalssskolann4silverdalssskolan2silverdalsskolan3

Lärande och vänskap

Sollentuna kommun är känd för att vara en bra skolkommun, med ett högt lärande, trygga elever och engagerade pedagoger. När populära området Silverdal i södra Sollentuna började byggas under början av 2000-talet, skedde nästan samtliga inflyttningar av småbarnsfamiljer som sedan bott kvar. Nu har små barn i närområdet blivit stora och skolan har idag plats för fler barn på lågstadiet.

Silverdalsskolan är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass upp till 9:an. Skolan har ett mycket gott rykte och i samtliga enkäter och inspektioner som görs, har skolan högt betyg i sådant som är bra och lågt i sådant som är dåligt. För två sedan tillträdde Anna Pilebro Bryngelsson som ny rektor.

   - När jag kom hit möttes jag av en skola där man på ett verkligt genuint sätt har goda relationer mellan elever och skolpersonal. Eleverna tycker om sin skola och skolpersonalen tycker om sina elever. Skolan har tydliga rutiner, hög kompetens hos personalen och en fast och genomarbetad struktur som främjar lärande och trygghet. Det kändes toppen att tillträda som rektor och det känns spännande att fortsätta att leda skolan framåt, berättar Anna.


Tack vare Olweusprogrammet ligger Sollentuna kommun väldigt bra till vad gäller förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar. Silverdalsskolan är inget undantag. De har mycket goda resultat kring trygghet och dessutom personal som på en central nivå är aktiv inom Olweus i kommunen. Lärande, att våga misslyckas för att ta nya tag och att det är okej att kämpa genomsyrar verksamheten, berättar rektor Anna.

   - Eleverna på skolan har genomgående höga skolresultat, men bra kan bli ännu bättre. En viktig del är att på ett strukturerat sätt jobba med elevernas självbild. Eleverna behöver säga till sig själva: ”Vem är jag? Jag är en som lär, jag är bland vänner, det här är min skola och här hör jag hemma. Det här är en skola där jag lär mig mycket, där jag trivs och där de vuxna vill mig väl.” För att upprätthålla det goda resultat som skolan har, sätter vi normer som eleverna kan följa och ta till sig. Jag ska citera en pojke på högstadiet, som när han sa: “Här är normen att vara snäll med de som är yngre,” då kände jag att vi verkligen når fram!


För att utveckla verksamheten, har rektor Anna Pilebro Bryngelsson strategiskt anställt personal som kompletterar den befintliga personalen.

   - På fritids jobbar nu, parallellt med traditionell fritidspersonal, även socialpedagoger och en beteendevetare för att verksamheten ska möta varje elev. Rasterna är också uppstyrda så att eleverna har roligt och kliver in i undervisningsrummet med positiv energi. På elevhälsosidan har specialpedagoger och speciallärare kompletterats med tre logopeder, som bidrar med en annan typ av kompetens. Tillsammans med det engagemang och den kunskap som fanns här redan innan, har de nya personalkategorierna gjort skillnad i möjligheten i att verkligen kunna möta eleverna där de är och i vad de behöver för att lära.


Silverdalsskolan har och har alltid haft ett gott rykte om att vara en välfungerande skola med goda studieresultat och trygga elever.

   - För att åstadkomma de goda resultat som vi har och bibehålla dessa, är det oerhört viktigt att ingen känner sig ensam i det som är svårt. Vi behöver alltid vara nära eleverna och nära föräldrarna. Både elever och föräldrar ska känna att ”skolan vill dig väl”. Vi vill väl och vi gör gott. Vi vågar prova oss fram och vi stöttar varandra längs vägen, avslutar rektor Anna Pilebro Bryngelsson.

Läs mer...

2020-12-18

Webbplats
Em_adrenaline key_06

De skapar delaktighet och kollektiv intelligens

Artikel Adrenaline Key bidrar till att bygga kollektiv intelligens utifrån organisationens behov och varje medarbetares unika kompetens genom dialog och rätt verktyg. – För att en ledningsgrupp ska lyckas med...
EM_Mjd Renovera04

Specialister på totalrenoveringar

Artikel Med stor kunskap och med kunden i fokus utför Renovera Byggservice i Uppsala renoveringsuppdrag åt försäkringsbolag och privatpersoner. Här utför de varje uppdrag med stor noggrannhet och kvalitet.
  • SILVERDALSSKOLAN
  • Tel: 0739-15 29 91
  • Silverdalsvägen 12, 191 38 Sollentuna
Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

EM_marcus-aujalay_02

Markus Aujalay

Sveriges tuffaste matjury är epitetet på juryn i Sveriges Mästerkock. Markus Aujalay är domaren som ger mästerkockarna mardrömmar.

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom Skincity

Annica Forsgren Kjellman ligger bakom skönhetsimperiet Skincity – professionell hudvård online.

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine