Dela artikel

Lärande på lika villkor

Vejbystrands skola och förskola i nordvästra Skåne är ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ där allt ekonomiskt överskott går direkt tillbaka till barnen. Här hittar du engagerade lärare, glada barn och en genomtänkt lärmiljö anpassad för alla.

– Föräldrar som väljer vår skola vill ha möjlighet att påverka sina barns skolgång. Många barn går här från dess att de börjar förskola vid ett års ålder tills de går ut årskurs sex, säger rektor Bosse Wahlin. 


Vid ett besök på skolan norr om Ängelholm slås man av den trivsamma och glada stämningen. Här blir alla barn sedda och respekterade. På skolgården leker barn och vuxna tillsammans och som besökare blir man varmt välkomnad. 


Grupperna är på cirka 15 barn och personaltätheten är hög. Det skapar en miljö där eleverna kan lära och utvecklas i lugn och ro. 


– För oss är det viktigt att ta hänsyn till att alla barn har olika sätt som de lär sig bäst på och vi ser till att de får möjlighet att använda alla sinnen, förklarar Bosse och poängterar att ”eleven är inte här för oss – vi är här för eleven”. 


Att ge plats åt olika lärostilar präglar hela verksamheten och gör att både teoretiskt och praktiskt inriktade elever får möjlighet att lära och utvecklas maximalt. 


Bosse är mycket stolt över skolans engagerade lärare. Samtliga är behöriga och många har arbetat i många år på skolan. Ett tydligt tecken på en väl fungerande verksamhet där trivseln är hög. 


– Jag imponeras av att mina medarbetares enorma drivkraft. De nöjer sig aldrig. Trots att något fungerar bra letar de hela tiden efter sätt att utvecklas, säger Bosse.  


Elevvårdsarbetet fokuserar på förebyggande åtgärder och det är därför mycket sällsynt med konflikter. 


– Vi trivs och tar hand om varandra. Vi åtgärdar problem omgående och att vi inte är vinstdrivna gör att vi kan fokusera på kvalitet i stället för att tjäna pengar, förklarar han.

2016-10-14