157077 VS

Lärare och elever lär av varandra

På Vittra Sollentuna F–9-skola går 265 elever vilket gör skolan till en liten och personlig enhet. Här utnyttjar man litenheten till något positivt och relationen mellan lärare, elever och vårdnadshavare är påfallande öppen och avslappnad.

Fredrik Boström, nytillträdd rektor på Vittra Sollentuna, valde aktivt att söka sig hit efter att ha sett prov på Vittra-inspirerade kollegors framgångsrika arbete.

– Jag uppskattar särskilt Vittras fokus på utvecklingsplaner och ämnesövergripande arbete. Det är i dag något man arbetar med på alla skolor, men Vittra var föregångare i synnerhet det strukturerade och långsiktiga arbetet med elevernas egna utvecklingsplaner.

Den individuella planen följer eleverna genom hela skoltiden vilket gör att de på ett unikt sätt kan se hur deras kunskaper mognat och växt till sig genom åren.

– Speciellt för Vittra är våra morgonsamlingar där barnen på måndagarna sätter upp personliga mål för veckan som de sedan utvärderar på fredagar, berättar Fredrik.

Denna metod gör att eleverna inte upplever övergången till gymnasiets mer självständiga skolgång som särskilt stor.

Fredrik talar också mycket positivt om fritidsverksamheten på skolan och understryker hur viktigt det är för elevernas allmänna trivsel att dagarna avslutas på ett positivt sätt.

I sin rektorsroll har Fredrik identifierat utvecklingsområden som han vill satsa på.


– IT- och språkutveckling, samt att värna om den trygga kultur som redan fanns på skolan när jag kom hit är mina främsta mål i mitt arbete som pedagogisk ledare, berättar han.

Vidare anser Fredrik att en utvecklad IT-satsning ger goda förutsättningar för elever och pedagoger att lära av varandra, vilket i sin tur förstärker deras redan nära relation.

– När det gäller språkutveckling satsar vi på Läslyftet riktat främst mot de yngre barnen och jag tycker att vi är rustade för att ge våra elever med svenska som andraspråk goda förutsättningar, säger Fredrik.

Något som han vill lyfta fram är elevernas nyfikenhet och öppenhet inför nya elever och vuxna. De välkomnar alla med öppna armar och det är något som präglar skolan och som Fredrik tror är en av anledningarna till att föräldrar väljer skolan för sina barn.

– Det jag rekommenderar föräldrar som står i begrepp att välja skola är att känn efter hur det känns magen när ni besöker skolorna, och sätt inte för stor tilltro till statistik, säger Fredrik.

2015-12-01
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies