EM_fr2000_02
Dela artikel

Ledningssystemet FR2000 passar alla små-och medelstora företag i Sverige!

Ett FR2000 certifikat är ett kvitto på att ni har ordning och reda i företaget. Ni får struktur, kontroll och systematik i arbetet inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. I en offentlig upphandling bedöms FR2000 som likvärdig med ISO-standarderna, och i samarbeten fungerar den som en trygghet mellan köpare och säljare.

FR2000 har funnits sedan början av 90-talet. 2003 bildades FR2000 i Sverige ekonomisk förening,  som drivs av åtta branschföreningar som arbetar för att ledningssystemet finns i respektive bransch och växer med fler branscher. Ordförande i föreningen är Thomas Dahlberg. Kollegan Martin Eklund jobbar på uppdrag av föreningen med att hantera kundkontakt, marknadsföring och försäljning av FR2000.


– Kunskapen och intresset för FR2000 har växt och växer alltjämt. Idag har vi över 600 registrerade certifikat i Sverige och vi räknar med att ha dubblerat den siffran inom några år, berättar Thomas.


– FR2000 är ett alternativ till ISO för svenska små och medelstora företag, eller retailkedjor med flera enheter runt om i landet. Eftersom de olika delarna är integrerade i ett och samma system, minskas arbetsbelastningen för kunden och systemet blir enklare samt billigare att implementera. Färre delkrav krävs men systemet bygger på samma grundprinciper som vid ISO, säger Martin.
FR2000 är en kravstandard för ledningssystem som innehåller alla delar i ett och samma system: kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd vilket gör systemet unikt. Systemet är dessutom applicerbart inom alla olika branscher.


– Den innehåller bland annat krav på policy, mål, handlingsplaner och att lagar och regler följs. Systematik och uppföljning av utveckling, inköp och leverans. Den innehåller interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång. Både ledningen och anställda får en tydlig rollfördelning, där man är medveten om sina rättigheter och skyldigheter i systemet. Inget faller mellan stolarna, potentiella försäljningar och samarbeten strulas inte bort och medarbetarna vidareutbildas kontinuerligt. Både medarbetare och kunder upplever att det finns ordning och reda, struktur och handlingsplaner i alla led, förklarar Thomas och Martin fortsätter:


– Många företag saknar tydliga rutiner, vilket påverkar både anställda, ledningens förmåga till ett bra ledarskap och samarbeten med kund och leverantör. FR2000 blir ett kvitto på att man sköter sitt företag, har ett systematiskt tänk och en genomarbetad agenda inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Den borgar absolut för en trygghet mellan olika parter. Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett företag som gått i generationer, kommer en FR2000 certifiering hjälpa ditt företag med en intern struktur och ett starkare varumärke. Börja med att avsätta tid och utse någon som ansvarar för projektet. Behövs det kan en extern konsult tas in, säger Thomas.


– Ofta har man redan ett påbörjat förbättringsarbete, vilket gör att man sällan börjar på ruta ett. Successivt jobbar man fram ett ledningssystem för den kravstandard som finns. Kraven i standarden ska besvaras, befästas och efterlevas i en organisations ledningssystem innan man blir certifierad. Certifieringsbolagets bedömer huruvida ni har lyckats eller inte, därefter sker årliga tillämpningar och revisioner, säger Thomas.


– Med certifieringen uppfattas man som mer seriös och mån om både anställda, kunder, miljön och kvaliteten i det jobb som man utför. Idag är FR2000 fastställd som likvärdig med ISO i samband med upphandlingar, vilket skapar än mer möjligheter för små och medelstora företag som vill upphandla offentligt. Vi är stora inom bygg, entreprenad och tillverkning, men under senare år har det blivit tydligt att vi också attraherar företag inom IT-, konsult- samt vård- och bemanningsbranschen. Vill man göra gott på flera plan och också visa att man efterlever det, då är FR2000 certifiering en certifiering som passar de flesta företag oavsett bransch, avslutar Martin.


2021-06-02

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies