195110 DFS1195110 DFS2195110 DFS3

Med barnens bästa i fokus

På Flottiljens skola i Hägernäs, möts du som förälder av en engagerad personalgrupp och en ledning som tillsammans vill skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska nå sina mål. Mycket har hänt på kort tid: skolan har vuxit, lokalerna är nyrenoverade, koncernen Dibber är nya ägare och tidigare biträdande rektorn Anna Söderberg Bruce, är ny skolledare med relationskompetens i fokus. Den positiva viljan till utveckling kan inte tas miste på!

      – Vi är i en stark utvecklingsfas, och det känns spännande att utveckla organisation, struktur och pedagogik tillsammans med personalen. Alla legitimerade pedagoger är på plats, och tillsammans ska vi göra det här riktigt bra, säger Anna.

 

Miljön är lugn och trivsam och Anna berättar att skolans fokusområden är relationskompetens, digitalisering och att utveckla processer för kollegialt lärande i fritidshemsverksamheten. Flottiljen har en helhetssyn på elevens dag där lärare och fritidspersonal tillsammans planerar och organiserar för att stödja lärandet på bästa sätt. Eleverna möter på så sätt samma pedagoger under hela dagen från det att de lämnas vid grinden tills de hämtas på eftermiddagen. 


      – Genom det nära samarbetet mellan skola och fritids får pedagogerna en samsyn kring förhållningssätt och arbetssätt, vilket skapar trygghet för elever och vårdnadshavare. Tryggheten är en av de viktigaste faktorerna för en skolas framgång, menar Anna.


Relationskompetens och trygghet är hörnstenar i Dibbers skolor, och på Flottiljen har man valt att lägga extra stort fokus på detta. Det finns ett tydligt forskningsstöd för att relationen mellan elev och pedagog är en viktig del för ett framgångsrikt lärande och utveckling. För Flottiljen handlar relationskompetens om att skapa förtroendefulla relationer, där pedagogerna arbetar aktivt för att få elever och grupper att själva vilja följa det pedagogiska ledarskapet. Som skola är det viktigt att ha en samsyn och att signalera samma värdegrund till elever och vårdnadshavare. Både ledningen och personal lägger mycket tid och fokus på detta. Skolan strävar efter att alla elever, och också vårdnadshavare, ska känna sig sedda och att de är betydelsefulla för verksamheten.

 

På frågan om hur den första tiden varit som rektor, svarar Anna: 


      – De här första månaderna har varit väldigt roliga, men också utmanande. Det är så mycket jag vill hinna med! Som tur är, är jag omgiven av riktigt engagerade och kompetenta pedagoger som vill utvecklas.

 

Som tidigare lärare ligger pedagogiken Anna varmt om hjärtat. Tillsammans med medarbetarna vill hon fortsätta att utveckla och driva pedagogiken framåt, i både skolan och på fritids.  


      – Jag vill ha en närhet till eleverna, finnas med i klassrummen och ute på gården. Eleven står i centrum. Det vi gör, det gör vi för elevens bästa, och det genomsyrar hela verksamheten!  

Läs mer...

2019-12-03 14:45

Hemsida
201024 PL1

För alla festliga tillfällen

Artikel Babyshower, kickoff eller nyårsfest, oavsett vilket tillfälle det än är går det att hitta massor av härliga festdetaljer på Partyland i Liljeholmen. Här kan man också få hjälp med personliga artiklar inför...
201023 ME1

Helhetskoncept inom skönhetsbehandling

Artikel Masami Estetik drivs av Ida och Erika, två drivna tandläkare som vidareutbildade sig och öppnade två injektionskliniker. De har skapat ett helhetskoncept med behandlingar inom hudvård, estetik och medicin...
  • Dibber-Flottiljens skola
  • 070 786 00 75
  • Vaktgränd 2-8
    183 68 Täby
naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Arkiv

© 2019, Enterprise Magazine