165036 AL

Med erfarenhet av hela rättsprocessen

Med sin unika kompetens och stora engagemang sköter advokat Linn Scholander, verksam i Göteborg, ärenden inom huvudsakligen brottmål och vårdnadsmål med entusiasm och empati. Efter att i nio år ha företrätt Åklagarmyndigheten i rollen som åklagare bestämde hon sig för att byta inriktning. År 2015 valdes Linn in i Advokatsamfundet och startade därefter den egna byrån Advokat Linn Scholander AB.

Advokat Linn Scholander har arbetat som jurist i nära 15 år. Efter att ha tagit sin juristexamen och därefter suttit ting i två år arbetade hon nio år som åklagare.


– Jag trivdes väldigt bra som åklagare men kände ändå att jag ville byta bana och se fler sidor av rättsprocessen, säger Linn som har kontor på Vallgatan i Göteborg.


Innan hon i fjol antogs av Advokatsamfundet arbetade hon även två år som biträdande jurist på en advokatbyrå. Som advokat tar hon sig i dag an en mängd olika sorters mål. Linn företräder såväl åtalade som brottsoffer i domstol och är särskild företrädare för barn under förundersökningar.


– Jag verkar inom humanjuridik, säger Linn och förklarar att humanjuridiken innefattar bland annat brottmål, vårdnadstvister, asylrätt och mål som rör tvångsvård.


I målen rörande tvångsvård företräder Linn både enskilda personer och kommuner. Hennes ledord är engagemang, erfarenhet och empati. Något som blir tydligt redan tidigt under intervjun.


– Människor visar ett stort förtroende när de lägger sin sak i mina händer och det är mitt absoluta ansvar att vårda detta förtroende, säger hon.


165036 AL0


Bred erfarenhet

Att Linn valde juridikbanan från början grundar sig i ett starkt intresse för retorik, argumentation och möjligheten att få praktisera detta i domstolsprocesser.


– Det som gjorde att jag efter tiden som åklagare valde att byta inriktning och i stället verka som advokat var att jag önskade få föra en enskild människas talan. Jag vill engagera mig i en klient och få möjlighet att i bästa fall hjälpa, säger Linn.


För att få verka som åklagare behöver man sitta ting i två år efter att ha gått den fyra och ett halvt år långa juristutbildningen. För att få titulera sig advokat krävs ytterligare två till tre års tjänstgöring som biträdande jurist på advokatbyrå.


– Jag har oerhörd nytta och glädje av min kunskap om processens alla sidor och perspektiv. Som åklagare har jag arbetat mycket med brottmål och har lett och granskat väldigt många förundersökningar. Jag har lärt mig att se var bevisningen är svag vilket gagnar de klienter som jag i dag företräder som advokat, säger Linn.


Ytterligare en faktor som breddar hennes erfarenhet är arbetet som vårdare på häktet i Göteborg, som hon hade under sin studietid i början av 2000-talet.


– Då arbetade jag nära brottsmisstänkta som var frihetsberövade, berättar Linn.


165036 AL1


Tips vid val av advokat

Till den som står i begrepp att välja en advokat har Linn flera råd.


– Det allra första är att lyssna på rekommendationer. Men har man inga kontakter med erfarenhet av juridiska ombud är det en god idé att vända sig till internet och studera olika advokaters hemsidor. De ger ofta en uppfattning om huruvida advokatens erfarenhet och inriktning verkar intressant för de problem man har, säger hon.


Dock är själva mötet allra viktigast. Man ska känna förtroende för det ombud man slutligen väljer. För att få titulera sig advokat måste man vara medlem i Advokatsamfundet och då har man en rad etiska regler som man kompromisslöst förbinder sig att följa.


– Klienten kan anmäla en advokat som inte följer dessa regler och konsekvensen för advokaten kan bli uteslutning och därmed förlora rätten att verka som advokat, förklarar Linn.


Till yrket hör även ett krav på fortbildning och uppdatering av kunskaper gällande främst ny lagstiftning och praxis. Allt detta utgör en garanti för att klienterna kan förvänta sig hög kvalitet på sin representation. Vid valet mellan en advokat eller en jurist som ombud bör man betänka den trygghet som de högt ställda kraven på advokater ger.


Fokus på brottmål

Linn delar kontoret på Vallgatan i Göteborg med fyra andra kvinnliga advokater. Trots att de alla fem driver varsitt bolag utgör de ett nätverk vars samlade kunskapsbank finns för alla att dra nytta av.


– Vi arbetar inom huvudsakligen samma specialistområden men har olika lång tid i yrket. Vårt samarbete är mycket värdefullt. De yngre kan bidra med nya perspektiv och de äldre med erfarenhet som endast lång tid i yrket kan ge, konstaterar Linn.


I framtiden vill hon fokusera på brottmål. Hon är mycket kunnig inom process i domstol och tycker att hon i brottmål kan utnyttja alla sina styrkor som advokat. 


– Min erfarenhet som åklagare gör min kompetens som försvarare både bred och speciell, och det lockar mig att etablera mig på den traditionellt manliga brottmålsscenen, säger hon med samma engagemang som hon utstrålat under hela intervjun.

2016-09-21
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies