165045 ES
165045 ES2
165045 ES3
165045 ES4
165045 ES
165045 ES2
165045 ES3
165045 ES4
Dela artikel

Med uppdraget att vara världens mest demokratiska skola

Höga förväntningar, delaktighet, tillit och goda möten är ledord på den alldeles nystartade Ellen Keyskolan på Norra Hisingen i Göteborg. Både den nya skolbyggnaden och det pedagogiska utvecklingsarbetet bygger på modern forskning om hur man i skolan ska arbeta för att skapa ultimata förutsättningar för lärande och utveckling.

I år vid höstterminens start slogs portarna upp för alldeles nya Ellen Keyskolan i Backa. Rektor Karin Hallhagen Bagby med personal kunde därmed äntligen välkomna de 320 förväntansfulla låg- och mellanstadieelever från Norra Hisingen som äntligen skulle få en egen skola.


– Att skolan byggdes beror på att man vid en undersökning av skolsituationen här upptäckte att det saknades en skola för de yngre barnen i deras närområde, berättar Karin Hallhagen Bagby när vi träffar henne.


165045 ES0


Undersökningen innehöll också en analys av närområdet, vilken visade att många familjer lever i social utsatthet och fattigdom. Med hjälp av dessa analyser har man kunnat anpassa skolans verksamhet efter de behov som barnen i upptagningsområdet har.


Skolans roll är generellt oerhört viktig i utsatta miljöer. Forskning visar att en stabil ekonomi är den enskilt mest avgörande faktorn för människors hälsa och att det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom och förbättra sin livskvalitet är utbildning och att den håller hög kvalitet.


– Vårt uppdrag är att vara världens mest demokratiska skola och att göra allt som står i vår makt för att ge våra elever en framtid, säger Karin med entusiasm.


För att Ellen Keyskolan ska kunna lyckas med detta uppdrag behöver eleverna och deras familjer känna tillit och delaktighet.


Skolan är uppkallad efter författaren Ellen Key som var en aktiv förkämpe för barns och kvinnors rättigheter. Det var elevrådet som föreslog namnet som sedan antogs utan några som helst invändningar.


165045 ES1


Demokratiskt inrett

Eftersom skolan är helt nybyggd har arkitektur och inredning anpassats för att främja delaktighet och demokrati. Som ett exempel visar Karin hur elevernas halvmåneformade arbetsbord är specialritade för att underlätta samarbete och flexibel placering.


För att personalen ska lyckas förmedla skolans demokratiska värderingar till eleverna har hon fokuserat på att ge personalen utrymme att diskutera och enas kring den värdegrund som ska prägla hela verksamheten.


– Vi måste leva vår värdegrund och hela tiden arbeta för att göra den synlig. Demokrati och delaktighet är värden som ska prägla hela vår verksamhet och uppfattningen om vad de betyder är något som alla vuxna på skolan måste vara överens om. Tillsammans måste vi se till att eleverna får med sig en känsla av att de kan påverka sin tillvaro, säger Karin.


Skolans kanske viktigaste uppdrag är att se till att alla elever lämnar grundskolan med minst betyget E i alla ämnen. För att nå dit krävs noggrann och regelbunden uppföljning av varje elevs individuella kunskapsutveckling.


– Här utvärderar vi inte barnet utan vi fokuserar i stället på den undervisning som eleven får och frågar oss varför den inte fungerar som avsett, berättar Karin.


Hon är mycket bestämd i sin uppfattning om att elevernas lärande är de vuxnas ansvar. Inget barn ska behöva bära den bördan.


165045 ES6


Tillräckliga förutsättningar

Om undervisningen inte når fram och elevernas kunskaper inte utvecklas som förväntat är det, enligt Karin, läraren som måste förändra sitt sätt att lära ut. Ibland kan det handla om finjusteringar men ibland måste man kanske göra om helt och hållet, menar hon. För att skolan ska kunna möta varje barn och stödja dem i deras kunskapsutveckling krävs en aktiv och levande dialog mellan lärare och elev.


– Vi måste prata med dem om hur de upplever att skolan fungerar och vi måste fråga oss själva hur vi gör för att ta reda på hur eleverna upplever sin läsning eller hur de löst sin uppgift. Framför allt måste vi utvärdera om vi verkligen gav dem tillräckliga förutsättningar för att lyckas. Det är vår absoluta skyldighet att vara flexibla och anpassa oss efter eleverna och deras behov, säger Karin.


Det här synsättet betyder dock inte att eleverna slipper undan allt ansvar. De måste själva bidra med ansträngning. Andra kan bidra med förutsättningar för det egna lärandet men ingen annan kan lära åt en. Karin och hennes kollegor har höga förväntningar på eleverna.


165045 ES5


– Alla människor vill göra rätt och alla vill lära sig om de kan. Men alla kan faktiskt inte och då har skolan ett kompensatoriskt ansvar vilket innebär att vi måste förse eleverna med de bitar som fattas för att de ska lyckas, förklarar hon.


Ellen Keyskolan erbjuder en fantastisk lär- och skolmiljö i genomtänkta och pedagogiskt anpassade lokaler. Karin arbetade intensivt med rekrytering under hela våren och hon är mycket stolt över de lärare som nu arbetar på skolan. Kompetensen är hög och man delar en stark önskan om att vilja göra skillnad. Även förväntningarna på lärarna är höga.


– Vårt uppdrag är så oerhört stort och viktigt. Vi måste vara skickliga, dedikerade och dela samma elevsyn och värdegrund, summerar hon.

2016-10-04

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies