194063 E3194063 E1194063 E2194063 E4

Mer drag i norrländska vattendrag

Möt tre konsulter inom sötvattensekologi med specialistkunskap om livet i de norrländska vattnen, hela vägen från kusten till fjälltopparna.

Med över 20 års erfarenhet av ekologiskt arbete i våra vattendrag har konsulterna på Ekom AB prövat på, sett och upplevt det mesta i branschen. De har deltagit i alltifrån biotopvård, för att restaurera och återställa vattendrag som skadats av diverse mänskliga aktiviteter till projektering av fiskvägar och omlöp, en helt eller delvis konstgjord passage för fiskarna vid exempelvis en damm eller vattenkraftsbygge. De har utfört ett antal miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) samt deltagit i miljödomstolsförhandlingar. 


Vi får fisken att må fina fisken

Ekom består av de tre konsulterna och delägarna: Mats Andersson, ansvarig vd och fågelfantast, boendes i Hörnefors. Utbildad biolog. Specialiserad inom MKB, vägtrummor och omlöp. Per Lundström, budgetansvarig och hockeyfantast som bor i samma ort som Mats. Per är utbildad fiskerikonsulent, specialiserad inom sötvattensekologiska utredningar och tekniska beräkningar. 

Magnus Bidner, före detta yrkesmilitär och utbildad fritidspedagog är administrationsansvarig. Han bor i Sorsele och är älgjägare och laxfiskefantast. Specialistområde är fiskevårdsplanering, fiskeundersökningar samt tillstånd för vattenverksamhet. De två kontoren finns i Hörnefors respektive Sorsele och företaget har varit verksamt sedan maj 2012.


      – Alla tre kommer från samma arbetsgivare och vi valde att starta eget tillsammans, säger Mats. Jakt- och fiskeintresset är något som vi alla delar så vi fann varandra i ett tidigt skede.

Vi har tidigare arbetat med kommunal fiskeförvaltning i olika kommuner. 


De har en unik förståelse för vad som krävs för att genomföra åtgärder i vattenmiljöer. Med hög precision kan de bedöma vilka åtgärder som behöver sättas in för att maximera den ekologiska nyttan i ett specifikt projekt eller en specifik åtgärd.


Undersökning-utredning-åtgärd

Verksamheten erbjuder tjänster och produkter inom tre områden: undersökningar i vatten och på land, utredningar/miljökonsekvensbeskrivning för vattenkraft och annan vattenverksamhet, samt åtgärder: åtgärdsförslag, genomförande och arbetsledning.


      – Den bärande verksamheten är sötvattensekologi med de tre huvudspåren. Ekom arbetar bland annat med fiskeförvaltning i Sorsele, Storuman och Arjeplog. Vi arbetar där framförallt med med sportfiskeutveckling, fiskevård och fisketurism, säger Magnus. Ett annat av våra specialistområden är vägtrummor. Vi står för det ekologiska tänket när dessa byggs eller byggs om. 


Ställa till rätta

Mats berättar att konsulterna genomför såväl enklare som mer avancerade utredningar om vattenmiljöer och hur förutsättningarna kan förbättras för bland annat fisk och småkryp. Målet är att göra vattenmiljöerna bättre, vilket det även finns EU-direktiv för (EU:s ramdirektiv för vatten) alltifrån vattendrag och sjöar till hav, över hela landet. 


      – En stor påverkan som varit på våra vatten är vattenkraftsutbyggnaden och där finns idag potential att genomföra förbättringsåtgärder. Det kan vara till exempel fisktrappor som ska anläggas, utsättning av fisk eller biotopåtgärder som att lägga tillbaka sten på ett gynnsamt sätt. Vi hjälper till med det ekologiska och ger förslag om vilka åtgärder som passar bäst och gör mest nytta i respektive miljö. 


Det som gör Ekom unika inom specialområdet sötvattensekologi är deras heltäckande kunskap och kompetens. 


      – Vi kan göra alla undersökningar som behöver göras för att ta ett bra beslut. Vi kan leverera kompletta lösningar eller agera inom de enskilda delarna av processkedjan, det vill säga alltifrån att göra inventeringar, formulera dokument, delta i domstolsförhandlingar, hjälp till i bygget och göra utvärderingar. Vi kan löpa med hela linan i ett projekt. 


Kunskap före action

Ekom har satt samman en ekologisk grundutbildning, med Magnus som drivande faktor. Konsulterna utbildar inblandade parter kring vägtrummeprojekt i sötvattensekologi: ”Vad spelar roll, vad spelar inte roll, hur ska man tänka, behov hos djuren i vattnet, åtgärd och konsekvens”.


      – Vi ser till att alla som har del i ett projekt får en viss kunskap och förståelse för livet i vattnet. Även för grävmaskinisten är det viktigt att veta hur hens sätt att gräva påverkar. 


Ett starkt engagemang, brinnande passion i samverkan med utbildning, erfarenhet och hög social kompetens ger underbyggda uttalanden och välgrundade åtgärdsförslag från Ekom-konsulterna. Sötvattensekologispecialisterna från Norrland.  

Läs mer...

2019-08-22 15:45

Hemsida
Vardegrund_header-1

Med människan i fokus

Artikel Att det finns en plats och ett sammanhang för alla, är något Humbla Öppenvård AB är övertygad om. Inom företaget jobbar de för att tillsammans med människor hitta lösningar som hjälper dem ur svåra livssituationer....
201014 WC1

Hur kan ett försäkringsbolag vara miljömärkt?

Artikel Ingen vill drabbas av vattenskada, stulen cykel eller fordonsskada. Faktum är att saker och ting drabbar oss alla på olika sätt, förr eller senare. Då gäller det att vara försäkrad! De flesta försäkringsbolag...
  • Ekom AB
  • 072-5282800
  • Hörnefors Företagscentrum
    905 31 Hörnefors
naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine