Dela artikel

Ockelbo Kabelteknik har hittat rätt kostym

Niklas Halvarsson och Daniel Persson var tidigare kollegor på ett företag i järnvägsbranschen. De hade länge tankar på att skapa någonting eget och 2002 startade de ett handelsbolag vid sidan av sina anställningar. ”Då ägnade vi oss åt kabelskydd längs med järnvägen och 2005 ombildade vi till aktie-bolag och körde eget fullt ut”, berättar Niklas Halvarsson.

Efter ombildningen till aktiebolag började Ockelbo Kabelteknik också att förlägga och skarva kabel längs med järnvägen.
   – Det rullade på och vi växte hela tiden med efterfrågan. Vi skaffade fler maskiner varje år och i dag har vi tolv grävmaskiner samt åtta lastbilar och är 35 anställda. Vi känner att vi har hittat vår kostym, berättar Niklas Halvarsson.

Ockelbo Kabelteknik har stannat kvar längs med järnvägen. Företaget har utökat med en grupp signaltekniker och arbetar numera över hela Sverige, från Ystad till Kiruna. Nyligen har de exempelvis avslutat ett omfattande uppdrag i den sistnämnda staden.
   – Det är entreprenadarbeten som har kabel och kanalisation som den gemensamma nämnaren som står i fokus för oss. Men även signalarbeten och byggnation av skåp, kur och kioskplatser, vägskydd och läggning av kanalisation och brunnar förekommer.
   I kundkretsen hittar man bland andra Trafikverket, SL, Eltel Networks, Infranord, Strukton, Infratek, Skanska, Sveab och Segermo. Säkerheten är givetvis väldigt viktigt i ett företag som Ockelbo Kabelteknik. Bolaget har en egen säkerhetsansvarig som också har en hel del externa säkerhetsutbildningar som följd av sitt kompetenta säkerhetstänk.

2014-01-07