193068 ABS&RL1

Om någon slår

De två advokaterna Barbro Sjöqvist och Rebecca Lagh har båda en bakgrund inom kvinnojourer och vill hjälpa utsatta kvinnor och barn. – Vi är engagerade i våra klienter och gör vad som krävs. Många av de ärenden som vi får innefattar väldigt utsatta människor.

Barbro har företrätt kvinnor och barn sedan 1992, Rebecca sedan 2006 och sedan 2007 arbetar de tillsammans med att företräda brottsoffer i olika processer.


Hos både Barbro och Rebecca finns ett stort engagemang för både kvinnor och barn och byrån är unik i sitt slag eftersom de valt att jobba med brottsoffer och aldrig tar på sig uppdrag som försvarare. 

Rebecca berättar hur hon under sin tid som ideell kontaktkvinna hos kvinnojouren såg våldsutsatta kvinnor och barn få lov att lämna allt; hem, skola och sitt sammanhang. Medan mannen satt kvar i bostaden med tryggheten och pengarna. 

       – Att se det här gjorde mig arg, förklarar Rebecca. 


Byråns klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott. Det handlar ofta om våld i nära relation, till exempel misshandel eller sexualbrott inom en partnerrelation eller hedersrelaterad brottslighet. Dessa typer av brottslighet föranleder ofta andra former av processer, liksom vårdnadstvister, bodelning och brottmålsprocesser avseende barnen.  Advokatbyrån har stor vana av att processa i domstol och anlitas frekvent att företräda brottsoffer i domstol.

       – Det är väldigt jobbiga rättsprocesser och våra klienter behöver mycket stöd för att orka gå igenom polisutredning och eventuellt efterföljande rättegång. Utan rätt stöd så orkar många inte ta sig igenom processen. 


Rebecca menar att många inte vet vilket brott de utsatts för eller hur de ska gå vidare i processen. 

Byrån arbetar därför återkommande med telefonrådgivning och samarbetar med olika kvinnojourer och föreningar för att sprida och ge information till både våldsutsatta och dem som finns runt dem. 

        – Vi råder alla att polisanmäla och att gärna ta kontakt med en advokat eller jurist redan före anmälan. Vi kan hjälpa till att polisanmäla om man vill det.


Den som anmäler ett brott ska vid vissa typer av brott få frågan från polisen ifall personen önskar ett målsägandebiträde. Om målsäganden, det vill säga brottsoffret, har rätt till ett målsägandebiträde har han eller hon också rätt att välja vem som ska förordnas som målsägandebiträde. Åklagaren kontaktar tingsrätten och tingsrätten förordnar målsägandebiträdet. 

        – Det är därför viktigt att önska en advokat eller en byrå som kan området. Om du anlitar en advokat vars expertis är konkurser kanske det inte blir så bra. 


Inte alla vågar anmäla. Många lever i många år i svåra och destruktiva förhållanden. 

       – Om du inte vågar anmäla, gå åtminstone till läkaren för att dokumentera dina skador. Om du inte vill göra det kan du ta foton själv och skicka till en kompis så de finns någonstans. Kontakta sedan advokat, kvinnojour eller polis när du orkar. Ta stöd och hjälp, det finns hjälp att få. 

Läs mer...

2019-08-15 15:00

Hemsida
TM-fordonsva°rd_1

Tvätt och rekondhall med stort kundfokus

Artikel TM Fordonsvård & Tvätthall i Växjö förser kunderna med flera olika tjänster inom fordonstvätt och rekond för såväl personbilar som lastbilar, bussar, husbilar och entreprenadfordon. Här råder inte bara...
EM_Szilvia-Stad_1

Miljövänlig hemstäd i Växjö

Artikel Med en stor omtanke om miljön utför Szilvia Städ AB städtjänster i Växjö med omnejd. Här kan kunderna välja befintliga städpaket eller skräddarsy sitt eget utifrån vilket behov de har.
6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Arkiv