Rityta 1

Orion skatt är Stockholms nya skattebyrå

Har du fått ett negativt besked från Skatteverket? Skatteverket har huvudansvaret för att driva in skatt och ibland blir det fel. Det kan vara mycket värt att rådgöra med en expert! Orion Skatt är en ovanlig byrå i en bransch som alltjämt efterfrågas. Få skatterättslig rådgivning eller hyr in en skatteresurs för att fylla era behov in-house.


Efter flera år som skatterådgivare på ett av Sveriges största revisions- och konsultföretag, valde skattejurist Rudolph Haddad att gå vidare och grunda Orion Skatt.


– Trots att jag startade i samma veva som pandemin bröt ut, har vi haft jobb från dag ett och jag hoppas att vi kommer att kunna fortsätta växa organiskt med både seniora och juniora skattejurister. Vi efterfrågas som proaktiva rådgivare, experter och som inhyrda konsulter. Vi är gärna företagets stående rådgivare, vid sidan av affärsjurister och redovisningsbyråer, som man löpande vänder sig till då skatterättsliga frågor dyker upp. När vi får vara med på företagets utvecklingsresa kan vår rådgivning bidra till en tryggare resa, säger Rudolph Haddad som idag även har skattejurist Linda Blom vid sin sida.


Orion Skatt har spetskompetenser inom svensk och internationell skatterådgivning, och är en av få skatteaktörer på marknaden som kombinerar traditionell skatterådgivning med interimslösningar. De har ett nätverk av svenska och utländska specialister omkring sig, och erbjuder olika arvoderingsmodeller som är anpassade efter klienten. En återkommande klient är det mindre eller medelstora företaget som står inför en större förändring eller som löpande behöver en rådgivare att bolla skattemässiga frågor med- både vad gäller företaget och privat.


– När företaget står inför större förändringar som omstruktureringar, utlandsetableringar, ägar- eller generationsskiften, aktualiseras ofta skattefrågor. Att inte titta närmare på skattefrågorna innan en transaktion genomförs kan i värsta fall leda till stora oförutsedda konsekvenser. Att göra fel kan bli en kostsam historia som i värsta fel leder till oförutsedd skatt och skattetillägg. Omvänt kan det också finnas flera sätt att utföra transaktioner på och att diskutera med en rådgivare kan innebära stora besparingar.


Många privatpersoner och företag råkar förr eller senare ut för en granskning av Skatteverket vilket inte sällan kan leda till en omprövning man blir oense om.


– Får du ett negativt besked av Skatteverket, om ni blir oense eller hamnar i en tvist, lönar det sig oftast att vända sig till skattejuristen i ett tidigt skede. Du kan ha tolkat reglerna fel helt oavsiktligt eller så har Skatteverket gjort fel. Om så är fallet bör vi involveras snarast då Skatteverket inte börjar om på nytt bara för att ett ombud anlitas. De svar som lämnas in i ett inledande skede ligger lika mycket till grund för Skatteverkets bedömning som senare svar som lämnas in i samråd med ombudet. Det är också viktigt att formulera sig på ett sådant sätt att det inte blir missförstånd och att all kommunikation, oavsett om det är under en pågående revision eller konsultation, sker i skriftlig form vilket ytterligare minskar risken för missuppfattningar, säger Rudolph och tillägger:


– Det är inte ovanligt att man uppfattar situationen som mindre allvarlig än vad den i själva verket är. Alla omprövningsbeslut behöver dock inte vara felaktiga och motiverar därmed inte alltid ett överklagande. Vi är alltid transparenta och tydliga med vilka förutsättningar och möjligheter som man har.


Intresset för att hyra in skattejurister ökar, men få koncerner och större företag vet fortfarande inte att det går att hyra in en skattejurist i stället för att vända sig till sin externa rådgivningsbyrå för ett secondmentuppdrag. Orion Skatt har en både bred och specialiserad kompetens inom skattefrågor och går in på del- eller heltid som Tax Interim-specialister.


– Inför rekryteringar, projekt, under hög arbetsbelastning eller plötsliga uppsägningar är det en utmärkt lösning att hyra in oss som en extra resurs in-house. Vi har erfarenhet från flera branscher och projekt samt kompetens av olika områden inom beskattning. Vi har dessutom erfarenhet av att jobba just in-house vilket många gånger innebär att man behöver kunna arbeta med och tillämpa skattejuridiken på ett praktiskt sätt i samråd med övriga ekonomiavdelningen. Skattefrågor kan vara extremt komplicerade. När man väl hyr in sin resurs, bör man välja någon som inte bara släcker tillfälliga bränder, utan även skapar förutsättningar för ett proaktivt skattearbete, avslutar Rudolph Haddad.


2021-05-19
Dela artikel

ORION SKATT AB
E-post: kontakt@orionskatt.se
Webbplats: www.orionskatt.se

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies