185035 TBS3
185035 TBS2
185035 TBS1
185035 TBS3
185035 TBS2
185035 TBS1

”På Tullingebergsskolan växer stjärnorna ”

Tullingebergsskolan ligger i Botkyrka kommun och är en grundskola från förskoleklass upp till årskurs fem samt grundsärskola mot ämnesområden år 1-9 med 220 elever. Skolan är belägen i ett område med mycket grönt omkring men ändå så centralt att det finns goda kommunikationer.

Nu söker vi till hösten två grundlärare på 100%, till år 1, tjänsterna är tillsvidare. Vi söker dig/er som känner igen dig/er i skolans ledord:


S .T.J.Ä.R.N.O.R


Samarbete – på skolan lägger vi stor vikt till samarbete mellan elever och pedagoger och vårdnadshavare. 

Trygghet – vi arbetar för att alla elever känner sig trygga på skolan. Vi skapar goda relationer med alla elever för en trevlig och utvecklande atmosfär där alla elever kan ta till sig nya kunskaper. Skolan präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor.

Jämlikhet – Tullingebergsskolans värdegrund genomsyrar all undervisning och bygger på allas lika värde. 

Äger – alla elever ska äga sitt eget kunskapskapital med stöttning av skolans pedagoger så att de blir rustade för framtiden. 

Respekt – vi bygger goda relationer utifrån respekt för medmänniskor och tolerans för varandras likheter och olikheter.

Nyfikenhet – undervisningen ska väcka nyfikenhet hos eleverna och drivkraft att vilja lära sig mera. 

Ordning och reda – Alla på Tullingebergsskolan är ansvariga för att skapa en god lärmiljö och ett gemensamt ansvar för inne och ute miljön. 

Roligt – tillsammans ska vi ha roligt när vi lär oss 


I uppdraget som lärare på Tullingebergsskolan ska du bedriva hög kvalitet på din undervisning, höga förväntningar på skolans elever, du ska aktivt arbete med skolans värdegrund som utgår från skolans ledord och vision. Du kommer att samarbeta med grundlärare mot fritidshem i din klass där ni tillsammans arbetar med skolans lärmiljö och vårt våldsförebyggande arbete tillsammans med socialtjänsten TÅGET.  

Du kommer att ingå i ett arbetslag från förskoleklass till årskurs fem, där ni tillsammans kommer att utveckla skolans undervisning via ämnesträffar och till hösten kommer vi starta Skolverkets läsmodul. 

Som stöd i ditt pedagogiska och det främjande och förebyggande arbete har du skolans elevhälsoteam som består av skolpsykolog, kurator, specialpedagog, speciallärare samt skolsköterska.

Skolan har även fyra förstelärare som aktivt arbetar med skolutveckling inom IKT, läs och skriv, skolans lärstudio för elever i behov av särskilt stöd och pedagogisk utveckling inom grundsärskolan. Förstelärarna ingår även i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp tillsammans med skolledningen.

En del av vårt främjande och förebyggande arbete är skolans rastverksamhet där grundlärarna mot fritidshem ansvarar och planerar innehållet på rasterna för skolans elever. 

Tullingebergsskolan har en Facebook sida där kan läsa mer om skolan samt lyssna på vår sång skriven av skolans musiklärare ”vi går på Tullinge” https://www.facebook.com/tullingebergsskolan/


Kontakt:


Satu Vanhanen rektor  

satu.vanhanen@botkyrka.se 


Catharina Sandberg bitr.rektor 

catharina.sandberg@botkyrka.se 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"På Tullingebergsskolan växer stjärnorna ”


Tullingebergsskolan ligger i Botkyrka kommun och är en grundskola från förskoleklass upp till årskurs fem samt grundsärskola mot ämnesområden årskurs 1-9 med 220 elever. Skolan är belägen i ett område med mycket grönt omkring men ändå så centralt att det finns goda kommunikationer. 

Nu söker vi till hösten slöjdlärare 100% tjänsten är tillsvidare. Du kommer att undervisa elever från årskurs 3-5 i båda slöjdämnena, samt grundsärskolans elever årskurs 3-9. Tjänsten är fördelad mellan två skolor men all undervisning sker på Tullingebergsskolan. Vi ser dig som gärna vill använda IKT för att utveckla ämnet slöjd.


Vi söker dig som känner igen sig i skolans ledord:


S .T.J.Ä.R.N.O.R


Samarbete – på skolan lägger vi stor vikt till samarbete mellan elever och pedagoger och vårdnadshavare. 

Trygghet – vi arbetar för att alla elever känner sig trygga på skolan, vi skapar goda relationer med alla elever för en trevlig och utvecklande atmosfär där alla elever kan ta till sig nya kunskaper. Skolan präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor.

Jämlikhet – Tullingebergsskolans värdegrund genomsyrar all undervisning och bygger på allas lika värde. 

Äger – alla elever ska äga sitt eget kunskapskapital med stöttning av skolans pedagoger så att de blir rustade för framtiden. 

Respekt – vi bygger goda relationer utifrån respekt för medmänniskor och tolerans för varandras likheter och olikheter.

Nyfikenhet – undervisningen ska väcka nyfikenhet hos eleverna och drivkraft att vilja lära sig mera. 

Ordning och reda – Alla på Tullingebergsskolan är ansvariga för att skapa en god lärmiljö och ett gemensamt ansvar för inne och ute miljön. 

Roligt – tillsammans ska vi ha roligt när vi lär oss 


I uppdraget som lärare på Tullingebergsskolan ska du bedriva hög kvalite på din undervisning, höga förväntningar på skolans elever, du ska aktivt arbete med skolans värdegrund som utgår från skolans ledord och vision. Du kommer tillsammans dina kollegor arbetar med skolans lärmiljö och vårt våldsförebyggande arbete tillsammans med socialtjänsten TÅGET.  


Du kommer ingå i ett arbetslag från förskoleklass till årskurs fem, där ni tillsammans kommer att utveckla skolans undervisning via ämnesträffar och till hösten kommer vi starta skolverkets läsmodul. 

Som stöd i ditt pedagogiska och det främjande och förebyggande arbete har du skolans elevhälsoteam, som består av skolpsykolog, kurator, specialpedagog, speciallärare samt skolsköterska.

Skolan har även fyra förstelärare som aktivt arbetar med skolutveckling inom IKT, läs och skriv, skolans lärstudio för elever i behov av särskilt stöd och pedagogisk utveckling inom grundsärskolan. Förstelärarna ingår även i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp tillsammans med skolledningen.


En del av vårt främjande och förebyggande arbete är skolans rastverksamhet där grundlärarna mot fritidshem ansvarar och planerar innehållet på rasterna för skolans elever. 

Tullingebergsskolan har en Facebook sida där kan läsa mer om skolan samt lyssna på vår sång skriven av skolans musiklärare ”vi går på Tullinge” https://www.facebook.com/tullingebergsskolan/


Kontakt:


Satu Vanhanen rektor  

satu.vanhanen@botkyrka.se 


Catharina Sandberg bitr.rektor 

catharina.sandberg@botkyrka.se 

2019-04-25
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies