166055 RS

''Tillsammans skapar vi skolområde Centrum''

Åstorp kommer att få en helt ny skola hösten 2018. Som en följd av att kommunen växer ökar även antalet skolbarn och därför kommer den befintliga Haganässkolan, i område Centrum, att genomgå en stor om- och tillbyggnad. På Rågenskolan, som ingår i samma skolområde, träffar vi rektor och områdeschef Per-Johan Flenner. Med stor entusiasm berättar han om Centrums spännande framtida planer.

– Åstorp är en växande inflyttningsort och vi är i mitt uppe i ett intensivt arbete som syftar till att den ökande befolkningen ska garanteras full service och hög livskvalitet, förklarar Per-Johan när vi satt oss ner. 


I detta arbete ingår naturligtvis område Centrums två skolor – Haganässkolan och Rågenskolan. Båda skolorna har i dag begränsad plats för sina elever och därmed har det beslutats om en ny skola som är planerad att vara inflyttningsklar hösten 2019.


– Det är verkligen spännande att få vara med och forma en helt ny skola. Dagens lokaler är anpassade till de förutsättningar som fanns när skolan byggdes och är även ålderstigna. En del av skolan kommer att rivas helt medan andra delar kommer att vara kvar, men byggas om och moderniseras. Detta kommer innebära en helt ny skola som dessutom kommer inrymma ett större elevantal. 


För tillfället går 290 elever på Haganässkolan. När de nya lokalerna står klara kommer de att inrymma totalt 400 elever, plus förskoleverksamhet.


– Att koppla ihop förskolan och grundskolan kommer att bli en stor fördel. Det kommer att ge oss möjlighet att skapa kontinuitet och tillfälle att arbeta mer sammanhållet vilket kommer att gagna våra barn, förklarar Per-Johan. 


166055 RS0


Hur den framtida skolan ska se ut har diskuterats i processgrupper bestående av både skolpersonal och politiker. Nästa steg är att involvera föräldrar och elever. Detta handlar enligt Per-Johan om engagemang och delaktighet om hur själva skolbyggnaden ska utformas samt anpassas till skolans innehåll.


– Vi vill tillvarata den här möjligheten att få vara med och utarbeta våra lärmiljöer så att de passar de behov och önskningar som vi och våra elever har, säger Per-Johan och tillägger att välplanerade arbetsmiljöer uppmuntrar kreativitet, arbetslust och gör det möjligt att bedriva flexibel och individanpassad undervisning. 


Han berättar också att nya skolan kommer att ha en inriktning på idrott och hälsa. Per-Johan ser fram emot en kommande hälsosatsning med märkbar entusiasm. 


– Kommunen har en medveten hälsosatsning med utbyggnad av ett stort idrottsområde som kommer att kopplas till skolan. Inom idrottsområdet kommer det bland annat att finnas en sporthall och en mängd andra möjligheter till rörelse och idrott, berättar han. 


166055 RS1


Haganäskolan är även Grön Flagg-certifierad, något som inte bara handlar om miljön utan också om hälsa och hur vi lever tillsammans, förklarar Per-Johan och berättar om när skolan firade FN-dagen den 24 oktober. 


– Vi samlades allihop på skolgården, vaktmästaren hade hissat FN-flaggan och gjort det fint. Sedan sjöng kören, jag höll ett tal om FN och relationer på skolan, sedan sjöng vi alla en låt som heter ”Lika unika”, säger Per-Johan och medger att det var ett fint och känslosamt ögonblick. 


Haganässkolan är en verksamhet präglad av mångfald och nytänkande. Här finns både särskola, träningsskola och nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Här har idrottande på rasterna en förenande och integrerande effekt


– Haganässkolan har formats till en utvecklande mötesplats för barn med olika bakgrund och förutsättningar. Något som är positivt för alla, genom olikheter lär vi oss och utvecklas samt att förstå sambanden i samhället menar Per-Johan. 


Rågenskolan, som är lite mindre än Haganässkolan, kommer i stort att behålla sin nuvarande karaktär. Här är man mån om att bevara känslan av en liten och mysig skola. 


– Rågenskolan är en trygg och stabil skola där eleverna mår bra. Studieresultaten är goda och både elever och personal trivs med varandra, säger Per-Johan. 


På Rågenskolan arbetar tre specialpedagoger varav två påbörjat sin anställning detta läsår. Dessa två vittnar om ”härliga barn, professionell personal och en varm och välkomnande stämning” – som Per-Johan uttrycker det. 


– Att vår nyanställda personal trivs så bra hos oss är ett mycket gott betyg, säger han stolt och välkomnar samtidigt andra behöriga lärare att söka sig till Åstorp.


166055 RS2


Rekryteringsprocessen i skolan pågår hela tiden och vi är alltid intresserade av skickliga lärare. 


Per-Johan värdesätter medarbetare som är engagerade och intresserade av att bygga relationer med elever och barn. 


– Visst, behörighet är viktigt, men främst måste du som person verkligen brinna för att arbeta med barn, för om vi ska få eleverna att utvecklas så långt som möjligt måste vi bygga goda relationer till dem. Du behöver bedriva ett relationsbundet ledarskap helt enkelt. 


Per-Johan är själv ganska nytillträdd på rektors- och områdeschefsposten, men hoppas trots allt att han spridit en positiv bild av sig själv ut till medarbetarna. 


– Jag tror att de förstått att mitt mål är att lyfta både förskolan och grundskolan och att jag vill få till ett enat område. Vi måste hitta styrkorna av att vara tillsammans, för tillsammans skapar vi ett starkt skolområde Centrum. 

2016-12-06
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies