202032 01

Rätt råd betyder allt!

Längs livets väg stöter vi på juridiska frågor, som kräver en jurists kunnande för att lösas på bästa sätt. När vi skiljer oss, när ett samboförhållande upplöses, när en anhörig dör eller en framtidsfullmakt ska upprättas, är några exempel på situationer som inte ska lösas på egen hand. Bor du i Sigtuna stad vet du förmodligen redan vart du ska gå: Advice Juridik!

Makarna Carolina och André Musku, välkända inte minst från föreningslivet i Sigtuna, har sen fjorton år tillbaka erbjudit Sigtunaborna juridisk hjälp, i frågor som drabbar de flesta någon gång i livet. Tillsammans har de en bred juridisk bakgrund och är idag specialiserade inom det som vanligtvis kallas för ekonomisk familjerätt.


      – Många är vana vid att vända sig till oss i vitt skilda ärenden, vilket vi så klart välkomnar. Krävs en annan juridisk expertis än vår, hänvisar vi gladeligen vidare till rätt person och byrå, säger Carolina.


Advice Juridik är experter inom bouppteckningar, arvskiften, testamenten och gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord samt bodelningar i samband med separation. Uppstår tvist inom nämnda områden kan de bistå med hjälp även där.


      – Rådgivning utgör en stor del av vår verksamhet. Man kommer för praktiska råd, som till exempel hur man ska gå tillväga när en anhörig gått bort, eller för hjälp att lösa komplexa situationer där man är oense. Med vår långa erfarenhet kan vi presentera olika tänkbara perspektiv på problemet. Vi ser också konsekvenser! Kanske måste arvstvisten inte drivas av principskäl? Är det mest lönsamt att försöka komma överens eller driva ärendet till domstol? Hur gör vi med lägenheten när vi ska skiljas? Vi har sett många tråkiga konsekvenser av att syskon eller tidigare gifta gått in i djupa konflikter. Det är viktigt att man vet att man kan komma till oss för medling, så att vi på bästa sätt kan försöka lösa situationen så att den blir någorlunda bra för alla inblandade. Lyckas tonen hållas god genom hela processen, når man oftast målet!


Framtidsfullmakten är en nyare form av avtal som efterfrågas allt mer enligt Carolina och André. De rekommenderar att alla över arton år, och som äger något av betydelse, bör teckna Framtidsfullmakten.


      – Framtidsfullmakten är en avtalsform från 2017. Om ens beslutsförmåga påverkas, av till exempel en depression, en utmattningsdepression, stroke eller ålder, så finns det en person utsedd som kan ta hand om allt. Det kan handla om räkningar, försäljning av bostad eller liknande. Blir man sedan frisk återtas givetvis beslutsrätten.


Carolina och André ser det som en enorm fördel att vara två jurister på byrån. Genom att diskutera ärenden sinsemellan, kan kunden få den bästa tänkbara lösningen. Unikt för byrån är även att de erbjuder bevittning på plats.


      – Vi behöver bli bättre på att förstå när vi behöver hjälp och inte försöka skapa juridiska avtal eller ta beslut på oklara grunder. Man ser ofta juristen som en utgift, men i själva verket kan bli väldigt dyrt utan. Det borde vara en regel, att vid dödsfall eller då man separerar och äger bostad ihop, när man skiljer sig och det finns företag med i bilden, ja då ska man definitivt ta hjälp. I dessa familjerättsliga ärenden krävs ett stort ekonomiskt kunnande och insikt om vilka konsekvenser ens beslut kan få, avslutar Carolina.

2020-04-21
Dela artikel

Advice Juridik AB

08 - 591 278 00

Prästgatan 10, 193 30 Sigtuna

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies