195093 WR1195093 WR2

Redovisningskonsult med juristbakgrund

Utvecklingen inom digitalisering sker ständigt på de områden och tjänster som redovisningsbyråerna utför idag. Lina Elmlunden som nyss har startat redovisningsbyrå Winrex Konsult AB tror dock att den mänskliga hanteringen kommer att leva vidare. – Belastningen kommer snarare bli lite högre på redovisningskonsulter eftersom de måste kunna hantera skattefrågor och analysera företagets ekonomiska ställning lika bra som att utföra vanliga bokföringstransaktioner. Detta kräver att vara ständigt uppdaterat i regelverket , säger Lina Elmlunden som är auktoriserad redovisningskonsult.

Lina menar att den mänskliga faktorn också spelar en stor roll när det kommer till redovisning i sin helhet och att tolka olika analyser. Eftersom de enklare momenten bara kan hanteras via digitaliseringen, menar Lina att det snarare kommer att innebära fler komplicerade uppgifter för redovisningskonsulterna. 


         – De enklare uppgifterna som kontering, leverantörs- och kundfakturor och kanske även en större del av kvittohantering som avser enklare transaktioner kan robotarna hantera, vilket betyder att de enklare uppgifterna försvinner men de mer avancerade blir kvar.


Lina besitter också erfarenhet inom juridiken då hon i sitt hemland utbildade sig och jobbade som  jurist. Efter att studerat på Företagsekonomiska institutet 2010 och en lång yrkeserfarenhet, valde hon att auktorisera sig och starta eget. 


         – Min erfarenhet och kvalifikation är så hög att jag kände att jag ville starta eget. Jag har dessutom ett stort nätverk av duktiga revisorer och redovisningskonsulter runt mig.

 

Winrex Konsult AB inriktar sig på enskilda firmor, fåmansaktiebolag, ideella föreningar och stiftelser men tar också på sig uppdrag inom större företag som har tillfälliga uppdrag. Redovisningsbyrån utför  tjänster så som skatterådgivning, redovisning, bokföring, lönehantering och deklarationer. 


Lina berättar att som redovisningskonsult idag måste man vara digitalt begåvad, allrahelst när man jobbar som konsult, då man måste kunna jobba i många olika program. 


        – Det är väldigt bra att välja ett avancerat redovisningssystem som är molnbaserat. Så att kunderna skulle kunna ta ut ekonomiska rapporter när som helst. Grunden är lika i många program men man måste få grepp om hur det fungerar. 

Att hålla sig uppdaterad är också oerhört viktigt då reglerna ofta kan ändras. 


         – Det är en oundviklig del i mitt arbete. I en värld med migrationsprocesser måste man dessutom vara beredd på att förklara saker för människor som kanske har olika förväntningar och erfarenhet av skattesystemet.


Som auktoriserad redovisningskonsult måste man genomgå aktualitetsutbildning om 60 utbildningstimmar var tredje år. Lina håller sig också ajour genom att ta del av ny information på olika sätt och medverka på kurser.


När man som företagare ska välja redovisningskonsult, tycker Lina att det är viktigt att välja en auktoriserad. 


         – Många har föreställningen om att det är dyrt men det är helt fel, den behöver inte vara dyrare än någon annan. 

Genom åren har Lina fått erfarenhet av många olika företag inom olika branscher och hennes erfarenhet av juridiken stärker henne som redovisningskonsult.


         – Först och främst måste man kunna bedöma risker. Jag fungerar som rådgivning och kan avråda eller råda i olika frågor och det är där det största värdet ligger.


Vilken företagsform man ska välja när man startar ett nytt företag är en fråga som kan dyka upp hos många, då skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma är stor. 


        – Aktiebolag uppfattas ofta mer seriöst men egentligen är det tvärtom eftersom man i en enskild firma ansvarar för sina skulder till hundra procent, till skillnad från ett aktiebolag. Om man förväntar sig ett minusresultat i flera år är det bättre att börja med enskild firma för att sedan omregistrera det till aktiebolag. Om man däremot tror att man har stabila förutsättningar redan från början kan aktiebolag vara bättre. Det finns flera andra faktorer som kan påverka ett val av företagsform. 


Linas vision är att hon genom sitt företag får komma i kontakt med många olika branscher. 


          – Det är intressant att jobba med många olika typer av företag och med olika människor. Man skaffar en värdefull erfarenhet, lär sig att lyssna på kunden och förstår deras visioner. Vart är företaget på väg i sin utveckling?  Hur kan redovisningsbyrå bidra till att effektivisera den ekonomiska processen i ditt företag? Mitt största mål är att mina kunder känner sig trygga och väl uppdaterade i de frågor som gäller just deras bolag. 

Läs mer...

2019-11-07 14:00

Läs mer
203062_02

Specialister på platsgjutna bjälklag

Artikel Med lång erfarenhet och gedigen kunskap säljer och tillverkar SpanForm AB SWEDECK formsystem för platsgjutna bjälklag med stora spännvidder. Bjälklagen används i större byggnationer. Det så kallade SWEDECK-systemet...
203048_01

Här bevaras byggnadskonsten

Artikel Att bevara den gamla byggnadsstilen är värdefullt i många hus och för de som vill renovera eller inreda i tidstypisk stil måste också hitta rätt produkter. Hos Nacka Byggnadsvård hittar man det allra...
  • Winrex Konsult AB
  • 073 721 12 14
  • Engelbrektsvägen 58
    186 46 Vallentuna
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine