185078 RS2

Reflekterande samtal i Sokrates spår

Endast en dryg mil från Uppsala men ändå med skogen som närmaste granne ligger Ramsta skola. Med hjälp av en spännande mix av friluftsliv och sokratiska samtal tränas eleverna här, redan från det att de börjar förskoleklass, i att resonera, reflektera och ta ställning.

På Ramsta skola går drygt 300 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan ligger lugnt och naturskönt och den stora skolgården inbjuder till daglig rörelse och utomhuslek. Läget i skogsbrynet utnyttjas även i undervisningssyfte. Minst en gång i månaden har klasserna sina lektioner utomhus. Vid dessa tillfällen kombineras de vanliga skolämnena med friluftsliv och färdighetsträning.


– När vi vistas utomhus och tillsammans till exempel lagar mat över öppen eld kommer det helt naturligt för eleverna att lyssna, samarbeta och ta initiativ, säger rektor Lena Holmberg.


Just samarbete är något som värderas högt på skolan. Man arbetar tematiskt och försöker alltid engagera så många skolämnen som möjligt i varje tema. Eleverna får vara med och påverka innehåll och arbetsmetoder och ofta är det deras frågor som styr undervisningens riktning.


– Det är lärarna som ansvarar för själva grundskissen men det finns gott om utrymme för eleverna att fylla i, säger Lena. Lärarna brukar väcka elevernas intresse och förväntan inför varje tema genom att dela ut ledtrådar i några dagar innan det nya arbetsområdet presenteras. Arbetssättet är mycket populärt och både elever, lärare och föräldrar är nöjda.


185078 RS3


Elevernas delaktighet i sin skolvardag och sitt lärande präglar hela verksamheten. Man använder sig av en metod som kallas sokratiska samtal under vilka man ställer öppna frågor som ger utrymme för reflektion kring etiska dilemman.


– Det handlar om att göra eleverna medvetna över sin egen roll och ge dem möjlighet till inflytande, förklarar Lena. Kompetenser de även har användning för i de elevledda utvecklingssamtal som skolan tillämpat framgångsrikt i flera år.  


Eleverna är också involverade i skolans trygghetsarbete. De är bland annat med och förebygger otrygga och kränkande situationer.


- Eleverna gör varje år en utvärdering av situationen på skolan och den baserar vi sedan vår likabehandlingsplan på, berättar Lena.


Ytterligare en metod man använder i trygghetsarbetet är de ”femminuterssamtal” som lärarna regelbundet har med sina elever. Samtalen fungerar som snabba lägeskontroller och brukar leda till att både bra och dåliga saker kommer upp till ytan.

2018-11-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies