185076 SS1

Ger plats för lärande

Sagaskolan i Sigtuna växer och befinner sig mitt i ett spännande utvecklingsarbete och den tidigare f-3-skolan kommer inför nästa läsår att ha utökats med tre nya årskurser. Hela skolan ser fram emot att välkomna nya elever och personal till en verksamhet där man med driv och entusiasm samt, i samverkan med hela Sigtuna kommun, aktivt arbetar för att ligga i pedagogisk framkant.

Sagaskolan i Märsta har tidigare varit en f-3-skola men från och med nuvarande läsår har verksamheten utökats med årskurs fyra och fem. Från och med nästa läsår kommer skolan även att inhysa årskurs sex. Elevantalet kommer i och med detta att fördubblas, med det väntar även ett flertal nyanställningar som ska matcha de nya behoven som det ökade elevantalet för med sig. Utmaningar som den nytillträdde rektorn Eddy Johansson tar sig an med glädje och spänning.


– Sagaskolan har en mycket gedigen grund att bygga vidare på. Personalen är engagerad och kompetent och jag är helt säker på att vi tillsammans skapar en skola som vi kommer att vara stolta över, säger han.

Att skolan behöver utöka verksamheten är inte så underligt. Hela Sigtuna kommun växer och inflyttningen av barnfamiljer är stor. I kommunen pågår ett intensivt utvecklingsarbete med fokus på skola och utbildning. Det gemensamma arbetet med ökad måluppfyllelse bland kommunens grundskoleelever har gett mycket goda resultat. 

Ett arbete som Eddy menar beror på skickliga och drivna pedagoger i kombination med samordnade satsningar på flera nivåer.


Sagaskolan har gjort sig känd som en skola där man satsar på ordning och reda, trivsel och trygghet. Faktorer som tillsammans skapar en god lärandemiljö där elever och personal mår bra.


– Att eleverna känner sig trygga är själva grundpelaren i verksamheten och en förutsättning för att vi ska lyckas skapa en bra plattform för kunskapsutveckling, säger Eddy.


Oerhört viktiga i trygghetsarbetet är skolans aktiva och utåtriktade elevhälsoteam. Personalen från elevhälsan verkar nära pedagogerna och tillsammans arbetar man trygghetsfrämjande och förebyggande. Här tror man inte på kortsiktiga lösningar i form av enskilda punktinsatser utan elevhälsoteamet är väl integrerat och en helt naturlig del av skolans verksamhet.


185076 SS2


Sagaskolan ska vara en likvärdig skola med plats för olikheter. Man ser det som sin övergripande uppgift att rusta alla elever så väl det bara är möjligt inför fortsatt skolgång och livet i stort.


– Vi ska ge alla våra elever möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar, säger Eddy.


Att skapa dessa förutsättningar genom att behovsanpassa undervisningsmetoder och lärmiljöer ser Eddy som en av de största utmaningarna för dagens skola och han understryker flera gånger under intervjun det jättearbete som Sagaskolans lärare lägger ner för att ge alla barn vad de behöver i form av anpassningar.


Läsning är ytterligare ett fokusområde på skolan och tillsammans med en bibliotekarie är man i full färd med att bygga upp ett modernt och välutrustat skolbibliotek.


Sigtuna kommun satsar stort på skolbiblioteken och det råder inget tvivel om att man insett bibliotekens viktiga roll för elevernas läsutveckling och lärande.


– Jag kan inte nog understryka hur viktigt det läsfrämjande arbetet är och hur avgörande läsningen, oavsett på vilket språk man läser, är för hur väl eleverna lyckas i skolan i stort, säger Eddy. Vi har fina läsmiljöer dit eleverna kan dra sig tillbaka för att få läsa i lugn och ro, såväl under lektionstid som på raster.


Fysisk aktivitet i form av dans minst en gång i veckan erbjuds alla klasser. Ett sätt att både vara i rörelse i kroppen, få ”hjärngympa” och att skapa bättre förutsättningar för kunskapsinlärning. En verksamhet som har prisbelönats av Institutet Dans i skolan. Maria Edin är Sigtunas kulturskolas danspedagog på Sagaskolan. Ett pris som alla på skolan är väldigt stolta över.


Eddy Johansson som tillträdde rektorstjänsten för bara någon månad sedan känner inspiration, tillförsikt och förväntan inför sitt uppdrag som ansvarig för Sagaskolans utbyggnad.

2018-10-15
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies