174014 SE3
174014 SE2
174014 SE3
174014 SE2

Robust och pålitligt minireningsverk från Norrbotten

Att byta ut ett miljöfarligt avloppssystem är en betydande investering för framtidens miljö och människor. Många bäckar små leder till en stor å, är ett talesätt som i allra högsta grad kan användas i samma mening som enskilda avlopp.

Man beräknar att 90 procent av svenska hushåll är anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet och att dessa står för cirka en tiondel av alla föroreningar som vårt spillvatten orsakar. Återstående 90 procent av de skadliga utsläppen kommer från de fastigheter som har enskilda avlopp. 


Tommy Andersson, VD för företaget Score Entreprenad AB i Åkersberga förklarar att de utsläppen orsakar övergödning av våra sjöar, hav och vattendrag och leder till livlösa och giftiga vatten som vi varken kan bada eller fiska i.  


Score Entreprenad är ett av Norrorts större företag inom mark och entreprenad. Man arbetar huvudsakligen med att gräva ner fiber åt kommuner, fastighetsbolag, och stiftelser. Företaget är specialiserat på att gräva i skärgård och övrig glesbygd. Sedan en tid tillbaka ingår även försäljning, installation och service av minireningsverk i verksamheten. 


174014 SE5


Det reningsverk som man marknadsför heter Ecobox vilket är en helt svensk produkt som tillverkas i Övertorneå i Norrbotten. 


– Ecobox är marknadsledande i kategorin minireningsverk som fungerar helt utan kemikalier eller tillsatser, säger Jonas Norlin som nyligen anställts på Score Entreprenad som projektledare för introduktion och vidareutveckling av 


företagets satsning på minireningsverk. 


– Det enda ämne som tillsätts systemet är luft, tillägger han. 


Ecobox renar hushållets spillvatten så effektivt att vattnet, efter att ha passerat systemet, kan släppas ut direkt i naturen. Systemet är robust, effektivt och mycket hållbart. Tommy förklarar att allt som behövs är integrerat i en enda enhet. Det finns inga lösa delar och reningen kräver inga andra tillsatser än vanlig luft. 


Syret som tillsätts systemet startar en helt naturlig biologisk process som renar spillvattnet utan att på något sätt påverka miljön. 


Ecoboxen ersätter äldre reningstekniker som infiltrationsbäddar, trekammarbrunnar och slutna tankar. Verket renar ditt avloppsvatten effektivt och miljövänligt från bland annat fosfor och smittspridande organismer. 


– Vi märker att särskilt den yngre generationen är intresserade av att byta ut ålderdomliga system. De är mycket miljömedvetna och vill göra så mycket som de kan för att minska sin egen negativa påverkan på miljön, berättar Tommy. 


Score Entreprenad verkar i Vallentuna, Österåker och Norrtälje. I enbart Norrtälje finns 33 000 enskilda avlopp vars reningssystem behöver bytas ut. Särskilt Norrtälje och Österåker bedöms som extra känsliga på grund av det kustnära läget. I sådana känsliga miljöer måste kraven som ställs på enskilda fastighetsägare vara stora. Det finns inte utrymme för ytterligare föroreningar. 


I dessa kommuner med hög skyddsnivå genomför kommunerna stenhårda kontroller där en majoritet av de enskilda avloppen underkänns. Att inte byta ut ett underkänt system innebär att du bidrar till att framtidens generationer inte kan använda och njuta av våra gemensamma vatten. 


– Många kanske upplever det kostsamt att investera i ett reningsverk men hur man än räknar så blir det på sikt långt dyrare att låta bli, konstaterar Tommy. 


174014 SE1


Att välja Score Entreprenad som leverantör av minireningsverk gör det enkelt för dig som kund. Utöver överlägsen produkt erbjuder man totalentreprenad vilket betyder att de projekterar, ansöker om tillstånd, installerar och erbjuder fördelaktiga driftavtal.


Vi ser till att du får det system som passar för just din fastighet. Driftavtalet innebär att man årligen kontrollerar vattenstatusen och att man åtgärdar eventuella fel, säger Jonas.


Skärgårdsstiftelsen har valt att använda sig av Ecobox. Det är en betydande kvalitetsstämpel och ett bevis på att du genom att göra samma val försäkrar dig om att du gör ditt yttersta för att påverka det mycket känsliga kustnära landskapet. 


När Ecoboxens fosforfilter är mättat byts det ut och det gamla plöjs ned som jordförbättringsmedel i åkrarna eller tillsätts vid tillverkning av matjord eller jordförbättringsprodukter. 


– Inåt landet råder det ofta brist på fosfor så våra filter blir en del av det naturliga kretsloppet, säger Jonas. 

Marknaden för minireningsverk ökar hela tiden och framtiden ser mycket ljus ut – för Score Entreprenad men kanske allra främst för miljön. 


– Den politiska kontrollen blir allt hårdare då allt fler privata anläggningar döms ut. I takt med att miljömedvetenheten ökar bland befolkningen är detta inget som ses som en nackdel, avslutar Tommy.

2017-06-27
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies