Dela artikel

Skapar det viktiga grundarbetet

Moderna Museet, Myntmuseet, Armémuseet, Peab och Skanska är bara några av alla de uppdragsgivare som Delta Mark- och Trädgårdsanläggningar har samarbetat med genom åren.


Anledningen till att Delta Mark- och Trädgårdsanläggning har så många, stora och ansedda uppdragsgivare beror, enligt företagets ägare Mattheus Kouvatsis, på alla år i branschen av väl utförda arbeten.
– Våra uppdragsgivare litar på oss, är säkra på att vi gör ett bra jobb och dyker upp i tid, menar han.
För Delta Mark- och Trädgårdsanläggning utgör schaktning, grundarbeten och vägarbeten en av majoritet av uppdragen. Men även finplanering, stenarbeten och planteringar står på agendan. Företagets medlemskap i branschorganisationen Trädgårdsanläggarna i Sverige är ett kvitto på företagets anläggningskvalifikationer. Det faktum att Mattheus är landskapsingenjör gör inte saken sämre, inte heller att företaget har varit verksamt sedan Mattheus startade det 1986. Här finns med andra ord både kunskap och erfarenhet.
– Att kunna arbetet är en av grundstenarna för att göra ett bra jobb, liksom att vara lösningsorienterad för det dyker alltid upp utmaningar som kräver lösningar under ett projekt, säger han.

För närvarande arbetar Delta Mark en hel del med att lägga sista handen vid Svenska Bostäders projekt Järvalyftet. Annars utgör hela Storstockholm arbetsplats för företaget som har 15 anställda för att kunna täcka alla projekt. Såväl företag som privatpersoner anlitar Delta Mark- och Trädgårdsanläggningar när det är dags att få ett proffsjobb utfört.

2013-02-12