161086 PF
161086 PF0
161086 PF
161086 PF0

Skolan med fokus på elever och undervisning

”Hos oss ska varje elev spela huvudrollen och mötas på lika villkor. Vår pedagogik och miljö sätter fokus på inspiration, kreativitet och tydlighet”, säger Susanne Sandholm, rektor på Primaskolan Farsta. Denna 6–9-skola ingår i Pysslingen grundskolors organisation och är en del av friskolekoncernen AcadeMedia.

På Primaskolan Farsta arbetar man framgångsrikt med ämnesprojekt, språkutvecklande arbetsmetoder, digitalt lärande, matematik och kulturella in- och uttryck.

– Vår läroplan förutsätter att vi ger eleverna såväl en överblick som ett sammanhang inom och mellan olika kunskapsområden. Genom projekten paketerar vi olika kunskapsfält och utgår då från ämnenas centrala innehåll, säger Susanne Sandholm, rektor på Primaskolan Farsta.

Varje projekt har en gemensam fråga som besvaras olika utifrån respektive ämnesperspektiv och det stoff som behandlats. På så sätt synliggörs hur saker och ting hänger ihop.

– Det blir tydligare för eleverna, man förstår nyttan med det man lär sig, förklarar Susanne Sandholm.

Under planeringsarbetet deltar samtliga lärare, så kallat kollegialt lärande. Detta bidrar till att varje lärare har god kännedom om vad andra lärare undervisar i och om och kan på så sätt bättre stötta eleverna med uppgifter som behandlas i andra ämnen än sitt eget, men också synliggöra sambandet dem emellan.

Skolans satsning på språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är ytterligare en del av skolans profil, likaså matematik där bland annat programmering fungerar som ett inslag i arbetet kring logiskt tänkande.

Det språkutvecklande arbetssättet har starkt bidragit till ett rikare och mer utvecklat språk bland eleverna, vilket i synnerhet gynnat elevernas tilltro till sin egen förmåga vid både skriftlig och muntlig kommunikation men också till ökad självkänsla i allmänhet, säger Susanne Sandholm.

Skolans digitala arbetssätt syftar till att våra elever ska vara rustade att använda digitaliseringens alla möjligheter. På Primaskolan Farsta använder vi därför den potential digital kommunikation och samtida teknik erbjuder för ett breddat och fördjupat lärande.

På Primaskolan Farsta fungerar det kreativa skapandet som bryggan mellan teori och praktik.

– Vi hämtar inspiration utifrån, det kan till exempel vara genom ett besök på vernissage, en dans- eller teaterföreställning. Därefter bearbetas innehållet genom olika undervisningsformer för att slutligen komma till uttryck på ett nytt sätt.

Genom kulturella in- och uttryck inspireras eleverna till det aktuella undervisningsstoffet, samtidigt synliggörs länken till andra kunskapsområden och det samhälle vi lever och verkar i. På så sätt blir kulturen kittet i det vi gör.

På Primaskolan Farsta kan alla elever välja mellan olika kulturinriktningar inom ramen för elevens val. Under höstterminen har elever i kulturgruppen ”manus” skrivit samman eget material till vårens stora teaterproduktion. Temat som behandlar utanförskap och olikhet faller även in i skolans värdegrundsarbete, men också det projekt eleverna arbetar med för tillfället. Vi säger att allt vi gör skall vara viktigt och på riktigt.

På Primaskolan Farsta får eleverna lära sig att olikheter är en tillgång. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår ständigt. Vi lever vår värdegrunden varje dag, det är inget vi samtalar om och kring vid enstaka tillfällen.

Att det inte finns några håltimmar på Primaskolan Farsta bidrar till den nära pedagogiska relation som finns mellan lärare och elev. Likaså att samtliga lärare är närvarande i verksamheten under hela skoldagen. Vårt fokus är helt och hållet våra elever.

2016-02-04
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies