125020.solhagagruppen.bild2
125020.solhagagruppen.bild1
125020.solhagagruppen.bild2
125020.solhagagruppen.bild1

Solhagagruppen får det att vända

Omsorgskoncernen Solhagagruppen har medvetet valt att nischa sig på personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism, Asperger, ADHD och Tourettes. Här erbjuds individen det allra bästa i alla led. I samarbete med forskare och specialister utvecklas den kompetens som krävs för att göra utredningar och bedriva arbetsplatser, boenden, förskolor, skolor, fritids och kollon där individen utvecklas utifrån sina förutsättningar.


Kunskap och kompetens är nyckeln till det mesta och när det kommer till autism är det extra viktigt. Kunskap är skillnaden mellan kaos och ett fullvärdigt liv. Rätt resurser öppnar upp andra världar med möjligheter som många bara drömmer om. I Solhaga-gruppen utgår man från det som är styrkor, intressen och drömmar hos individen och skapar struktur runt dessa värden.
– Detta ger motivation och begriplighet. Därefter anpassas strukturen tills den är helt individanpassad ett flertal gånger. Processen skapar förutsättningar för delaktighet, meningsfullhet och personlig utveckling, säger vd Saila Ström som var med och grundade Solhagagruppen 2007.
Med hjälp av individuell struktur sänks stressnivån och individen utvecklar egna strategier för kontroll och ökar därmed förutsättningarna att hantera vardagen. Med den amerikanska pedagogiken TEACCH* skapas en grogrund för att kunna leva ett gott liv i gemenskap med andra. Saila Ström exemplifierar med ett vanligt scenario.
– Vi blir uppringda av kommunen när ett barn varken kan bo kvar hemma eller gå i skolan. Då försöker vi låta bli att ändra allt på en gång och börjar med att rekommendera att han eller hon får börja i vår skola. När vi fått skolan att fungera kan det vara så att eleven aldrig behöver flytta till oss. Det är helt fantastiskt när det bara vänder och kompetensen gör att det vänder fort, säger hon.

Fel bemötande och bristande kunskap i stödet till de barn och vuxna som Solhagagruppen vänder sig till skapar mycket onödigt lidande. Saila berättar om en 14-åring som hamnat i en relativt vanlig situation där det varken fungerar med skolan eller att bo kvar hemma.
¬– När barnet kom till oss hade utredning visat på fyra olika diagnoser – utvecklingsstörning, autism, Tourettes och OCD (tvångssyndrom). Efter 14 veckor hos oss fick 14-åringen större tillgång till sin egen begåvning och visade inga tecken på utvecklingsstörning eller OCD. Tvångsbeteendena var en följd av att barnet inte fick hjälp med sin autism, förklarar Saila.
När man sedan började arbeta utifrån TEACCH för att ge stöd och strategier utifrån autism minskade och till och med försvann tvångsbeteendena. Det visade sig att 14-åringen, som tidigare fått tillbringa större delen av skoltiden i en avskild lokal med väktare som tyglat barnet, i själva verket var välbegåvad och kunde utveckla sitt intresse av både världsfred och samhällsfrågor. Nu bor 14-åringen hemma tillsammans med familjen och har inte behövt flytta hemifrån än.
– Barnet utvecklade ett intresse och en förmåga att skapa sina egna skolböcker och lär sig extremt konkret, tillägger Saila.
När det vänder hos den enskilde kvarstår behov av skräddarsytt stöd i olika omfattning. Skillnaden är att stödet har inriktning på ökad självständighet och ett livsinnehåll som är motiverande och utvecklande.

Drömmar, styrkor och intressen är avgörande byggstenar för utveckling och därför ständigt närvarande i verksamheten. Karriären i misslyckanden tar stopp hos Solhagagruppen. Det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter. De utgör en röd tråd i allt arbete som omsorgskoncernen ägnar sig åt.
– Vi arbetar mycket med barnkonventionen och FN:s mänskliga rättigheter. Sverige är fantastiskt, vi har en lagstiftning, vi har skollagen och LSS, säger Saila.
Engagerad och kompetent personal är givetvis en förutsättning för att kunna genomföra det vinnande konceptet. Saila är, enligt ”mormorsprincipen”, alltid delaktig när en ny chef eller biträdande chef ska tillsättas. Det handlar helt enkelt om att rekrytera enligt koncernens vision och värdegrund och att stämma av om det finns värme hos den potentiella chefspersonen. Det går inte att vara rigid och kall i det här yrket som kräver en sådan extrem flexibilitet, lyhördhet och följsamhet. Det är viktigt med resurser för att skapa ett rikt liv – att få möjlighet att leva som andra.

*TEACCH är förkortning för Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children och är ett evidensbaserat behandlings- och stödprogram för personer i alla åldrar med autism. Solhagagruppen har ett nära samarbete med Division TEACCH vid University of North Carolina i USA.

2012-10-29
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies