EM_Novia_01

Upptäck möjligheterna med att studera på finländska högskolan Novia

Samhället är dynamiskt och snabbt föränderligt, vilket ställer krav på att utbildningar idag bör kunna möta näringslivets utmaningar i morgon. Finländska högskolan Novia kombinerar praktik, projektarbete och teori, då de utbildar för morgondagens arbetsliv på både finska och svenska sidan om Östersjön. Välj Finland som din utbildningsort eller studera via CampusOnline!

Högskolan Novia har i över 200 år utbildat studenter som ställer höga krav på en kvalitativ utbildning med en praktisk förankring i samtidens näringsliv. Med sina 4 000 studerande och en personalstyrka av cirka 300 medarbetare, är högskolan den största svenskspråkiga högskolan i Finland. Campus finns längs den finlandssvenska kusten i Åbo, Vasa, Raseborg och Jakobstad.


– Finska utbildningar har ett mycket gott renommé utomlands och vi får studenter som pratar både svenska, engelska och finska. I och med att våra Campus ligger i svensktalande områden, sker undervisningen endast på svenska eller på engelska. En del väljer att bo här under några år, andra föredrar att bo kvar i Sverige och studera online, berättar Örjan Andersson, rektor och vd på Novia.


Vid Novia talar man hellre om forskning- utveckling- och innovationsverksamhet (FUI) än om forskning. FUI-verksamheten betonar att leda utvecklingen i arbets- och näringslivet vidare, medan den traditionella forskningen främjar vetenskapen. 


– Vår forskningsverksamhet sker inom olika gränsöverskridande projekt i samarbeten med företag, kommuner, organisationer och lärosäten i både Finland och Sverige. Projekten är till största delen externt finansierade. Syftet är att våra framsteg ska komma till praktisk nytta i samhället regionalt, nationellt och i Norden. År 2019 pågick ca 130 projekt inom Novia, berättar Örjan.


Novia erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå inom företagsekonomi, konst och kultur, hälsa och välfärd, teknik, sjöfart och bioekonomi. Årets ansökan pågår 17-31 mars 2021.


– Det finns stor efterfrågan på studieplatser inom konst och kultur i Sverige. Här på Novia erbjuder vi studier inom området. En intressant möjlighet som jag vill lyfta fram är vår företagsekonomiutbildning vid Campus Åbo, där studerande grundar egna andelslag under studietiden, vilket är någonting unikt ut ett högskolepedagogiskt perspektiv, säger Örjan.


– Oavsett om du vill studera företagsekonomi, bli barnmorska, socionom, agrolog, skogsbruksingenjör eller ingenjör, är Novias utbildningar hands on. En röd tråd genom utbildningarna är den tydliga förankringen i praktik och projektarbete, i nära samarbete med arbets- och näringsliv.


– Vi är den finländska högskolan som har flest samarbetsnätverk i Sverige och verkar för regionala och nordiska samarbeten mellan företag och lärosäten, i syfte att främja tillväxten och utbildningsnivån över gränserna. Under praktiken lär sig de studerande centrala arbetsuppgifter inom branschen, samt att tillämpa de kompetenser som de får under studierna. När studenterna tillämpar praktiska företagsprojekt utifrån en faktisk verklighet, skapas en mycket stark kontakt med näringslivet och en naturlig övergång till en yrkeskarriär då studierna är färdiga. 


Skapa kontakter, arbeta medan du studerar, vidareutbilda din personal på plats i Finland eller Online. På Novia kan du påbörja resan i din karriär. Högskolan erbjuder även öppna, korta kurser för den som vill spetsa till sin kompetens eller för arbetsgivaren som vill vidareutbilda sin personal. De arbetar med validering och personliga studieplaner, vilket skapar möjligheter för studenter att tillgodoräkna sig poäng och därigenom effektivisera läsningen. 


– Vi hoppas att fler svenska studenter och arbetsgivare upptäcker möjligheterna med att studera hos oss. Vår starka drivkraft i att utveckla näringslivet över gränserna och utbilda i yrken som verkligen behövs, gör att den studerande examinerar i en utbildning med bra karriärmöjligheter, likaväl som arbetsgivaren kan få en medarbetare med fördjupad praktisk kompetens, avslutar rektor Örjan Andersson.

Läs mer...

2021-03-07

EM_Elkompaniet_01

Erfaren elfirma på frammarsch

Artikel Med stor kunskap och lång erfarenhet utför Elkompaniet olika slags installationer med hög kundservice och smidighet. Hos dem finns det alltid en vilja att hjälpa kunderna till den bästa lösningen.
EM_alium_01

Bokföring är ett hantverk!

Artikel Med löpande bokföring vet du vad i din verksamhet som är lönsamt och vad som inte är det. Ägare och styrelse kan vara trygga med att inte riskera att bli personligt betalningsansvariga om företaget har...
  • Novia University of Applied Sciences

EM_marcus-aujalay_02

Markus Aujalay

Sveriges tuffaste matjury är epitetet på juryn i Sveriges Mästerkock. Markus Aujalay är domaren som ger mästerkockarna mardrömmar.

EM_mercedes.murat_04

Mercedes Murat

Konstnären som balanserar känslofylld konst med hårt fysiskt arbete.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv