157074 VS0
157074 VS
157074 VS0
157074 VS

Studiero och kollegialt lärande

På Västertorpsskolan arbetar man enligt övertygelsen om att studiero är grunden för en lyckad kunskapsutveckling. Därför har man på skolan utvecklat en rad lyckade metoder för att ge eleverna lugn och rogivande studiemiljö. Något man anser avgörande för det goda lärandet.

När Barbro Engeflod tillträdde som rektor för Västertorpsskolan startade hon tillsammans med elever och personal ett värdegrundsarbete som i dag ligger till grund för all verksamhet i skolan. Värdegrunden kallas för STARE vilket står för Samarbete, Trygghet, Arbetsglädje, Respekt och Empati. Eleverna valde orden tillsammans med föräldrar och personal.

– Om du frågar vilket barn som helst här ute i korridorerna så kan de värdegrunden och vet vad den står för, lovar Barbro.

Västertorpsskolan har vuxit mycket på kort tid. När Barbro kom till skolan för drygt åtta år sedan gick här 168 elever. Nu är skolan proppfull.

– I dag har vi ca 500 elever och inte plats för fler, säger hon och berättar hur mycket hon ser fram emot utbyggnaden av skolan som beräknas stå klar 2018.

Då kommer skolan att ha 16 nya klassrum, vilket innebär att skolan, som i dag är en F–6-skola, även kan hysa högstadium.

På Västertorpsskolan arbetar man intensivt med att det i varje klassrum ska råda arbetsro. För att uppfylla det målet kombinerar man flera metoder.

– Värdegrundsarbetet som jag berättade om är avgörande för att vi ska lyckas och som ytterligare en metod utarbetar varje arbetslag en handlingsplan för studiero, förklarar Barbro som tillsammans med sina två biträdande rektorer utvärderar arbetet som görs för hela skolan.

Metoden har verkligen gett resultat. I alla klasser råder arbetsro och förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling är de allra bästa, menar en stolt rektor. Och det har hon all anledning att vara – resultatmässigt ligger eleverna i topp.

– Utöver arbetsron beror det på att vi noga följer varje barns utveckling, från förskoleklass till dess att de lämnar oss efter sexan. Vi använder oss av screening för att snabbt upptäcka om något barn halkat efter och behöver extra insatser, berättar Barbro.

Åtgärderna är strukturerade och börjar med att klassläraren i ett inledande skede arbetar extra insatser. Om ytterligare åtgärder behövs finns Studioteket där barnen får hjälp och stöd av speciallärare.

Västertorp står nu inför en ny utmaning när det gäller elevernas kunskapsutveckling och resultat. I höst har de tagit emot 33 nyanlända elever med mycket varierade kunskaper i svenska.

– Vi bedömer dem individuellt, och om det behövs får de börja i vår nya förberedelseklass där de kan lära sig språket och anpassa sig i lugn och ro, berättar Barbro som tycker att förändringen är utmanande på ett tillfredsställande och spännande sätt.

Utöver insatser för de elever som behöver extra stöd erbjuder skolan även utmaningar för de elever som kan och vill klättra högre. En bra bas med studiero i varje klassrum och tidiga insatser ges barnen de bästa förutsättningar för lärande. För att all personal ska arbeta åt samma håll formulerar man varje år utvalda mål att arbeta mot.

– Om alla går sina egna vägar når vi aldrig våra mål, säger Barbro och tillägger med stolthet i rösten att de når sina mål tack vare den kompetenta och engagerade personal som arbetar på skolan.

Att hitta lärare har tagit sin tid eftersom det råder stor brist på behöriga lärare, vilket är en utmaning för alla skolor.

Ett utvecklingsmål som Barbro tycker har varit mycket lyckat och roligt att följa är hur man arbetar med det kollegiala lärandet.

– Exempelvis kan varje arbetslag bestämma sig för en förmåga som man vill utveckla hos eleverna och sedan planerar man gemensamt en lektion och filmar varandra när lektionen genomförs. Sedan analyserar man lektionen med hjälp av inspelningen och utvecklar den ytterligare, berättar hon.

Goda exempel lyfts upp på de gemensamma konferenserna där arbetslagen redovisar resultat och metoder för att inspireras och lära av varandra.

– Detta har fått en mängd positiva följder. Undervisningen utvecklas, det ger oss gemensamt språk och det blir lättare att bedöma eleverna rättvist och likvärdigt, berättar Barbro.

Hon betonar också hur viktig förskoleklassen är för skolans goda resultat. Pedagogerna där arbetar, enligt Barbro, strukturerat med den fonologiska utveckling genom lek och ramsor.

– Pedagogerna i förskoleklasserna är väldigt skickliga och förbereder våra barn för en fortsatt framgångsrik skolgång, säger hon.

Även fritids stödjer barnen i deras utveckling och även här arbetar man med kollegialt lärande. På fritids arbetar man med egna mål och verksamheten är välplanerad.

– Jag tycker mycket om mitt arbete på Västertorpsskolan. Det beror till största delen på en fantastisk personal. Pedagogerna är den absolut viktigaste faktorn för elevernas studieresultat och här har vi duktiga lärare och fritidspersonal, säger Barbro.

2015-11-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies