166089 TBS1
166089 TBS2
166089 TBS1
166089 TBS2

Tillsammans bygger vi elevernas framtid

Tågaborgsskolan är en F–9-skola i Helsingborg med 560 elever som startade 2013. Här arbetar man tillsammans med skolutveckling på bred front. Glädje, lust, framtidstro, mod, nytänkande och lärande i alla sammanhang präglar det gemensamma arbetet och det övergripande målet är att förse eleverna med verktyg som gör det möjligt för dem att leva ett lyckligt liv.

”Vad är världens bästa skola?” På Tågaborgsskolan har man formulerat sin vision som en fråga eftersom man, enligt rektor Chris Hansen-Sonestam, alltid och under alla omständigheter ska hålla det pedagogiska samtalet levande. 


– Vi ska arbeta skolutvecklande tillsammans och vårt arbete ska baseras på aktuell forskning, säger hon. 


Det är Chris som har byggt skolan från grunden och, tillsammans med de pedagoger som hon har rekryterat, arbetat hårt med att formulera de normer och värden som ska prägla skolan och den anda som ska sitta i väggarna. 


Att vara med och bygga en bättre skola med goda relationer i centrum är centralt i Chris skolledarskap. Att bli rektor är trots allt ett aktivt yrkesval. 


– Vi kommer ingenstans utan relationer. Barn visar oss inte respekt bara av den anledningen att vi är vuxna. Vi måste förtjäna respekten och den måste vara ömsesidig, säger hon med eftertryck. 


Med en tydlig uppfattning om vad som är hennes uppdrag som skolledare är det hennes ansvar att driva den pedagogiska utvecklingen och se till att skapa utrymme för pedagogerna att samtala och diskutera med varandra om pedagogik, metodik och relationer. 


– Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för hur väl eleverna lyckas i sin skolgång. De måste få möjlighet att driva sin och skolans utveckling tillsammans och i den riktning som forskingen pekar, säger hon. 


166089 TBS3_i text


Lärarteam skapar flexibilitet

Tågaborgsskolan är organiserad i team i stället för traditionella arbetslag ledda av en arbetslagsledare. I varje team finns en lärare som fungerar som kontaktperson med ansvar för det praktiska arbetet i form av drift och praktiska frågor. Det finns också en utsedd lärledare vars uppgift är att driva det inre pedagogiska arbetet i teamet. 


För att lyckas med skolutveckling måste man enligt den forskning (Hans-Åke Scherp, Karlstads Universitet) som man tagit till sig ha en organisation som är uppdelad i en praktisk och en utvecklande del, menar Chris. 


Varje lärarteam ansvarar för en grupp elever. Från förskoleklass till och med årskurs tre är eleverna organiserade i två grupper om två årskurser i varje. Årskurs fyra till sex är ett team. På högstadiet arbetar man i stället åldershomogent där ett team leder arbetet i årskurs sju, åtta respektive nio. 


– En sådan organisation avlastar lärarna och skapar flexibilitet och möjlighet för dem att samarbeta och planera tillsammans. Vi arbetar enligt filosofin att minst 60 procent av allt arbete ska vara ämnesövergripande, säger Chris. 


Tillsammans kommer man överens om ett arbetsområde som innehåller mer än ett ämne. Arbetsområdena ska alltid främja de förmågor hos eleverna som står angivna i läroplanen för grundskolan. 


– Samhället som eleverna ska fungera i och bli en del av är inte indelat i klasser och enskilda ämnen. Där kommer de att arbeta i team där många olika människor strävar mot ett gemensamt mål. Precis så vill vi organisera arbetet på Tågaborgsskolan, förklarar Chris. 


Schemat ser olika ut varje vecka och arbetet ska vara ”viktigt på riktigt”, som Chris uttrycker det, vilket bland annat innebär att elevernas arbete ska ha betydelse i ett större sammanhang. 


– Ett sådant sätt att arbeta är motiverande och bidrar till måluppfyllelse. Forskningen är sedan länge överens om att barn som lyckas i skolan lever längre och klarar sig bättre i livet över lag, konstaterar Chris. 


Statistik och rankning är inget hon bryr sig nämnvärt om, i stället är hon helt fokuserad på elevernas kunskapsutveckling och att ge dem möjlighet att nå så långt som möjligt mot kunskapskraven och sina egna mål. 


– Vi måste redan från förskoleklass främja elevernas förmåga att vara med och driva sitt eget lärande. De ska tränas i att så småningom kunna ta ansvar för sig själva, sin omgivning och för samhället i stort, säger Chris med övertygelse. 


Att elevernas välmående och framtid är det som driver henne präglar allt hon uttrycker. 


166089 TBS4_i text


Viktigt på riktigt

Som en viktig del i elevernas träning att ta ansvar ingår att de leder sina egna utvecklingssamtal. Så småningom ska de klara av att planera, leda och formulera vad de behöver göra för att uppnå skolans och de egna kunskapsmålen. 


– De nior som gick ut i våras är den första årskullen som gått hela högstadiet här hos oss och vi är mycket stolta över att de känner sig bättre rustade för gymnasiet än elever från andra skolor, säger Chris.  


Det var dessa nior som i våras informerade höstens kommande sjuor om hur det är att gå på Tågaborgsskolan och de har under sin högstadietid till exempel undervisat skolans treor när lärarna har haft nationella prov med grupper av elever. Arbetet på Tågaborgsskolan är ”viktigt på riktigt” som Chris uttrycker det. 


Eleverna har ett stort ansvar för de goda relationer man bygger på skolan och fungerar i den andan som trygghetsvärdar.


– Vi är tillsammans ansvariga för vår gemensamma miljö och hur vi är mot varandra. 

2017-01-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies